Edvard Munch specialists. Norwegian Fine Art.

Finished
Kunst på papir mm

Online auction June 1 – June 10 2021

Massironi, Manfredo (1937-2011)
Komposisjon

Auctioned June 1 – June 10 2021

Estimate
NOK 4,000–6,000