Edvard Munch specialists. Norwegian Fine Art.

Finished
Kunst på papir mm

Online auction June 1 – June 10 2021

Stein, Joël (1926-2012)
Komposisjon

Auctioned June 1 – June 10 2021

Estimate
NOK 4,000–6,000