Auction Wednesday June 18 2003 at 19:00
Motzfeldt, Benny(1909-1995)
Vase 1975

Estimate
NOK 4,000

Auctioned Wednesday June 18 2003 at 19:00

Hammer price NOK 3,600