Edvard Munch specialists. Norwegian Fine Art.

Finished
Grev Wedels Klassiske og Moderne

Auction Monday November 29 2004 at 18:00

Thygesen, Rudolph (1880-1953)
Oppstilling med fruktkurv

Auctioned Monday November 29 2004 at 18:00

Estimate
NOK 50,000–70,000

Hammer price NOK 82,000