Auction Monday November 29 2004 at 18:00
Fjell, Kai(1907-1989)
Presentasjon 1937

Estimate
NOK 500,000–700,000

Auctioned Monday November 29 2004 at 18:00

Hammer price NOK 470,000