Auksjon torsdag 8. juni 2017 kl 18:00
Fearnley, Thomas(1802-1842)
Fjordparti fra Bergens Stift

Olje på lerret, oppklebet på plate
13,5x22
Signert, antagelig sekundært, risset inn i tørr maling, nede t.v.: TF

Påtegnet på baksiden av platen: "520 Thomas Fearnley Fjord Partie fra Bergens Stift Signert F.".

Vurdering
NOK 30 000–40 000USD 3 600–4 800EUR 3 200–4 300

Auksjonert torsdag 8. juni 2017 kl 18:00

Tilslag NOK 20 000

LITTERATUR: Bokselskap.no: Dikt av Johan Herman Welhaven.

Thomas Fearnley reiste på studietur til Bergen og omegn i 1826. Det var på den turen han for første gang møtte J. C. Dahl på gården Ytre Kroken i Sogn. I 1839 var han igjen i Sogn og Hardanger. Her har han malt et motiv fra Bergens Stift, eller Bergen bispedømme, som på den tiden innbefattet det meste av Vestlandet. For malerne fra romantikken var mektige fjell og fjorder et yndet motiv. Man ville finne frem til noe egenartet ved hjemlandet, Norge, og hva er vel mer typisk enn Vestlandets fjorder og fjell? I 1838 skrev Johan Herman Welhaven (1807-1873) som ble født i Bergen og som er en av de kjente, norske romantiske dikterne, dette diktet:

"Bergens Stift

Nu gaaer Østenvinden
med et Suk igjennem Linden,
og mod Vesten glider Skyen blidt,
og min Længsel følger
til de fjerne Bølger,
hvor min Barndom gyngede saa tidt.

Mine Barndomsdage
er en billedsmykket Sage,
i hvert Billed er en Tone lagt.
I min Drøm paa Fjeldet,
under Fossevældet,
har en Huldre mig sin Harpe rakt.

Kjender du de svale,
mørke, kirkestille Dale
uden Arner, uden Sti og Navn?
Ved de sorte Elve
Taarebirke skjælve;
de har nævnt mig alle mine Savn.

Har du seet Skoven
hænge frodigt over Voven,
fra det lune, farverige Fjeld?
Der, blandt Blomsterbede,
under Droslens Rede,
sprang min dybe Sjeleglædes Væld.

Ved mit Edens Gjærde
er en Kæmpevagt paafærde:
vilde Jøkler splitte Skyen ad;
men i Styrkens Belte
om de barske Helte
har en Dise virket Rosens Blad.

Der er nøgne Strande,
hvor de klippestore Hvaler lande,
under Tordners og Orkaners Gny;
der er dybe Bugter,
hvor de røde Frugter
groe ved Bredden av din Snekkes Ly.

Der har Herren stillet
for din Ringhed Almagts Billed,
der er Orgelklang fra Fjeld og Fjord;
der vil Droslens Tone
kvæge og forsone
i det klippehvalte Tempelchor.

Der var godt at blunde
i de lyse, duftopfyldte Lunde,
hvor min Vugge overskygget stod;
for hver kvalfuld Slummer,
for hver vaagen Kummer,
er min Vuggegave Lægerod.

Hil dig Norges Bringe!
Under Stormens vinterlige Vinge
er du hærdet til din Jettedyst;
men bag Pandsrets Bue
blusser Fromheds Lue,
banker Hjertet mod Naturens Lyst."