Selge kunst hos Grev Wedels Plass Auksjoner

Selge kunst hos Grev Wedels Plass Auksjoner

Fordeler ved å selge hos GWPA

De høyeste prisene

Grev Wedels Plass Auksjoner arbeider i high-end markedet og oppnår hvert år rekordpriser for flere kunstnere.

GWPA orienterer seg alltid mot det beste av moderne og eldre norsk kunst. Det har ført til fantastiske auksjoner, et utall auksjonsrekorder for enkeltkunstnere, og gjennom mer enn 30 år har vi de fleste årene kunne se tilbake på de høyeste prisene i det norske markedet

Den høyeste kvaliteten

GWPA er alene om å være et nisjeauksjonshus som er spesialister på våre meste kjente moderne og eldre kunstnere fra tidlig 1800-tallet og opp til vår egen tid.

De verkene som tas inn til våre auksjoner er nøye utvalgt og har vanligvis en nedre vurderingsgrense på kr. 50.000. Vi kjenner de fleste av våre kunder og vet hva de etterspør. Dette er retningsgivende for hvordan vi setter sammen og markedsfører våre halvårlige hovedsalg.
Hvis man har behov for å selge kunst og antikviteter i forskjellige prisklasser kan det lønne seg å la GWPA vurdere hvordan man kan oppnå de beste prisene. Det kan innebære at GWPA påtar seg å selge noe, og at annet blir henvist andre steder. GWPA kan ta hånd om det hele, fra kostbare enkeltverk til hele bo hvis det inngår verdifull kunst.

Vi søker stadig etter gode arbeider, og har listet opp etterspurte kunstnere som en veiledning for potensielle selgere her.

Spesialister

Grev Wedels Plass Auksjoner har en liten, profesjonell stab, med mer enn 30 års bransjeerfaring, solid kunstfaglig kompetanse, så vel som markedsføingskompetanse. Det legges vekt på høy kvalitet i alle ledd, personlig service, og lave omkostninger for kundene. Vi foretar omfattende reisevirksomhet i inn- og utland for vurdering av kunst, og har et stort norsk og internasjonalt kontaktnett, både kjøpere og selgere.

Verdivurdering og rådgivning. Digitalt eller hjembesøk.

Det første steget i en salgsprosess er gjerne at vi mottar fotos av det som vurderes solgt. Deretter kan vi arrangere et digitalt møte, et hjembesøk, eller et besøk hos oss på Bankplassen 1A. Da kan vi gå igjennom hvordan salgsprosessen foregår og gi generelle råd. Et rådgivningsmøte med en verdivurdering er uforpliktende og kan være hensiktsmessig, selv om et evnt. salg ligger et stykke frem i tid.

Skreddersydd markedsføring – personlig service – entusiasme

Et vellykket kunstsalg forutsetter at man har kontakt med de rette kjøperne, og driver moderne, profesjonell markedsføring. Etter mer enn 30 års spesialisert virksomhet, og med så mange overbevisende resultater, er våre auksjoner godt kjent hos alle som interesserer seg for den høyeste kvaliteten innenfor norsk moderne og eldre kunst.
Vi avtaler individuelt markedsføringsopplegg for hvert eneste objekt vi påtar oss å selge, og det legges vekt på personlig oppfølging av alle selgere fra første kontakt til salget er gjennomført og oppgjøret er på konto. Entusiasme knyttet til hvert enkelt kunstverk og hvert eneste salgsoppdrag er en viktig ledetråd for oss. Derfor er det ikke et mål å selge flest mulig kunstverk, men at det vi selger skal ha så høy kvalitet som mulig og at vår salgsinnsats skal være tilsvarende. Prisen på oppdraget avtales når markedsføringsopplegget er bestemt.

Lave omkostninger for selger. No cure, no pay.

Det som interesserer selger er hva man sitter igjen med etter at kunstverket er solgt. Vi mener at selgers omkostninger skal være rimelige, og skal stå i forhold til vår salgsinnsats og til resultatet. Målsettingen overfor våre selgere er derfor gode resultater og lave omkostninger, og, «no cure, no pay".

Munch-Auksjonen

Vurderer du salg av grafiske verker eller originalarbeider av Edvard Munch, anbefaler vi Munch-Auksjonen, The Annual Norwegian Edvard Munch Sale. Som den eneste spesialauksjonen i sitt slag har Munch-Auksjonen siden starten i 2000 opparbeidet seg en unik posisjon blant norske og internasjonale Munch-samlere, og er den foretrukne markedsplassen for mange selgere både i inn- og utland.
Vårt enestående nettverk benyttes også hvis du ønsker å selge på et annet tidspunkt enn Munch-Auksjonen i desember hvert år.
Munch-Auksjonen 2024 er den 25. årlige Munch-Auksjonen siden starten i 2000. Det skal vi naturligvis markere med større nasjonal og internasjonal oppmerksomhet enn vanlig, med forhåndsvisning utenbys, samt i London og Stockholm. Vi anbefaler Munch-Auksjonen 2024. Da når du flest kjøpere, de høyeste prisene og de laveste omkostningene.

Vårens Utvalgte og Høstens Utvalgte

Sesongens hovedauksjon og omfatter verk fra våre mest kjente 1800- og 1900-talls mestre og etablerte samtidskunstnere. Utvalgt kunstindustri som 1700-talls mestersølv og glass fra Nøstetangen/ Hurdal får også plass på denne auksjonen. Felles for utvalget er at det er høy kvalitet og det er derfor generelt en nedre vurderingsgrense på kr. 50 000. Auksjonen inneholder normalt 50-80 nøye utvalgte arbeider og avholdes i mai og november. Det settes alltid auksjonsrekorder på disse auksjonene.

Kunst på papir

Denne halvårlige auksjonen avholdes på nett og har blitt en populær markedsplass for utvalgte papirarbeider av høy kvalitet. Auksjonen består av utvalgt grafikk, pastell, akvarell og tegning av våre mest kjente kunstnere, med vurdering fra kr. 5.000. Det ppnås ofte overraskende høye priser. Se hvilke kunstnere som etterspørres her.

Kataloger/Preview

GWPA legger stor vekt på katalogarbeidet, og utarbeider profesjonelle, digitale kataloger med fyldige kunsthistoriske tekster om betydelige verker. I tillegg distribueres trykksaker med relevante kunstfaglige artikler til vårt kjøpende publikum.
Vår Preview er et magasin som inneholder inspirerende kunstfaglige artikler, eksempler på hva som kommer på auksjonene senere i sesongen, og interessant markedsinformajson. Innlevering før 15. mars gir mulighet for å komme med i vårens Preview.

Rens, restaurering og innramming

Vi legger mye arbeid i presentasjon av objekter som skal selges på auksjon hos oss. Dette øker sjansene for et godt salg. Dersom rens, restaurering eller innramming er påkrevet, besørger vi dette etter avtale.