Selge kunst hos Grev Wedels Plass Auksjoner

Selge kunst hos Grev Wedels Plass Auksjoner

Vi har hele tiden orientert oss mot det beste av moderne og eldre norsk kunst. Det har ført til fantastiske auksjoner, et utall auksjonsrekorder for enkeltkunstnere, og år etter år har vi kunnet se tilbake på de høyeste prisene i det norske markedet.

GWPA er et nisjeauksjonshus som er spesialister på våre mest kjente eldre og moderne kunstnere og har normalt en nedre grense på kr. 15.000 på det vi tar inn til auksjon. Hvis man har behov for å selge kunst og antikviteter i forskjellige prisklasser kan det lønne seg og la GWPA vurdere hvordan man kan oppnå de beste prisene. Det kan innebære at GWPA påtar seg å selge noe, og annet blir henvist andre steder. Det viktige er at GWPA kan ta hånd om det hele, fra kostbare enkeltverk til hele bo hvis det inngår verdifull kunst i disse.

Vi søker stadig etter gode arbeider, og har listet opp etterspurte kunstnere som en veiledning for potensielle selgere her.

Spesialister

Grev Wedels Plass Auksjoner har en liten, profesjonell stab, noen med mer enn 25 års bransjeerfaring. Det legges vekt på høy kvalitet i alle ledd, personlig service, og lave omkostninger for kundene. De ansatte foretar omfattende reisevirksomhet i inn- og utland for vurdering av kunst, og har et stort norsk og internasjonalt kontaktnett, både på kjøper- og selgersiden.

Skreddersydd markedsføring

Et vellykket kunstsalg forutsetter at man har kontakt med de rette kjøperne, og at man driver profesjonell markedsføring for å nå kundene. Vi avtaler individuelt markedsføringsopplegg for vært eneste objekt vi påtar oss å selge. Det er mange elementer i markedsføringen som presentasjon på internett, i katalogen, forhåndsvisning utenbys og i utlandet, direkte kontakt med aktuelle kjøpere m.m. Rens og restaurering av maleri og rammer har også en gunstig effekt på salgsresultatet. Alt dette avtales med hver enkelt innleverer før vi blir enige om hva oppdraget koster. Tidlig innlevering gir alltid best resultat.

Lave omkostninger for selger

Det som interesserer selger er hva man sitter igjen med etter at maleriet er solgt. Vi mener at selgers omkostninger skal være rimelige, og skal stå i forhold til vår salgsinnsats og til resultatet. Vårt prinsipp er «No cure no pay».

Kataloger

Markedets mest gjennomarbeidede kataloger, med grundige kunsthistoriske tekster til utvalgte objekter.

Rens, restaurering og innramming

Vi legger mye arbeid i presentasjon av objekter som skal selges på auksjon hos oss. Dette øker sjansene for et godt salg. Dersom rens, restaurering eller innramming er påkrevet, besørger vi dette etter avtale.