Spesialister på Edvard Munch, og eldre og moderne kunst av høy kvalitet.

Om Grev Wedels Plass Auksjoner

Om Grev Wedels Plass Auksjoner

GWPA er et nisjeauksjonshus som er spesialister på Edvard Munch og eldre og moderne kunst av høy kvalitet. Gjennom nøye definerte målgrupper og skreddersydd markedsføring har vi siden starten i 1992 oppnådd utallige rekordpriser på våre mest kjente eldre og nyere mestre.

Avgrensningen i hva vi tar inn for salg og tydeligheten overfor våre kjøpere gjør GWPA til et naturlig førstevalg for mange når man har et verdifullt kunstverk man vurderer å selge, eller man har et helt bo som skal fordeles eller realiseres. Våre spesialauksjoner bringer ofte overraskende gode resultater for våre selgere, og forutsigbarhet og forventninger hos våre kjøpere.

GWPA har en meget stabil og profesjonell stab, noen med 30 års erfaring med både kunstfaglig- og markedsførings-kompetanse. Dette er viktig for å kunne sette riktige vurderinger og kunne gi profesjonelle råd. Vi legger stor vekt på personlig oppfølging fra første kontakt, gjerne i form av et hjembesøk, frem til salget er gjennomført og oppgjør har funnet sted. Ethvert salgsoppdrag behandles individuelt. Det betyr skreddersydd markedsføring for hvert eneste objekt vi påtar oss å selge.
GWPA holder til i Gamle Logen på Grev Wedels Plass. Som del av Kvadraturen er dette en historisk bydel som blir stadig mer attraktiv gjennom et økende antall gallerier, kulturinstitusjoner og restauranter. Vi tilbyr gratis kundeparkering.

GWPA legger vekt på lave omkostninger for selger. Kunstverk med antatt verdi under kr. 30.000 (kr. 8.000 for grafikk) henvises gjerne til andre salgskanaler.

For GWPA er KVALITET i alle ledd det altoverskyggende;

GWPA etterlever følgende prinsipper:
+ Kunst og kunstgjenstander av høy kvalitet selges på tradisjonelle auksjoner som streames og som gir mulighet for budgivning online. Stadig flere benytter seg av dette.
+ Kunden skal møte et personlig engasjement hos GWPA med en uttalt interesse for å oppnå et best mulig resultat for det man påtar seg å selge.
+ Katalogiseringsarbeidet skal bestå av grundige undersøkelser og relevante tekster.
+ Markedsføringen skal være omfattende, moderne og skreddersydd for hvert eneste objekt vi tar inn.
+ Tidlig innlevering gjør det mulig for oss å legge ned det arbeidet vi ønsker for å oppnå best mulig resultat.

Spesialauksjoner

Munch-Auksjonen: «The Annual Norwegian Edvard Munch Sale», ble etablert i 2000 som den eneste spesialauksjonen i sitt slag, og har for lengst vist seg som en viktig internasjonal markedsplass for omsetning av grafiske verk og originalarbeider av Edvard Munch. Det har gjennom årene blitt satt en rekke internasjonale auksjonsrekorder. I dag er det fullt belegg for å hevde at alle som samler på Munch følger med på Munch-Auksjonen i Oslo. Auksjonen avholdes på kunstnerens fødselsdag den 12. desember, eller så nær denne datoen som mulig.

Moderne: Halvårlig spesialauksjon der vi presenterer det beste av 1900-tallets mest kjente kunstnere. 1900-tallet er et århundre med mange ulike epoker og retninger. For å få et inntrykk av 1900-tallets utviklingstrekk er utvalget organisert kronologisk. Moderne inneholder normalt 60-70 arbeider og avholdes i mai og november. Se aktuelle kunstnere her

Klassisk: 1800-tallkunsten har fått fornyet interesse og vi kan vise til en lang rekke solide priser de siste årene. Denne spesialauksjonen presenterer et kresent utvalg av de mest kjente 1800-tallsmestre. Se aktuelle kunstnere her

Vurderinger på kr. 30.000 vil normalt være nedre grense for å komme med på Moderne og Klassisk.

Kunst på papir
To ganger i året presenteres grafikk, tegning, pastell og akvarell av våre mest kjente kunstnere. Vurdering fra kr. 8.000. Se aktuelle kunstnere her