Om Grev Wedels Plass Auksjoner

Om Grev Wedels Plass Auksjoner

GWPA er et nisjeauksjonshus som er spesialister på Edvard Munch og eldre og moderne kunst av høy kvalitet. Gjennom nøye definerte målgrupper og skreddersydd markedsføring har det siden starten i 1992 vært oppnådd utallige rekordpriser på våre mest kjente 1800- og 1900-tallskunstnere.

Avgrensningen i hva vi tar inn for salg og tydeligheten overfor våre kjøpere gjør GWPA til et naturlig førstevalg for mange når man har et verdifullt kunstverk man vurderer å selge, eller man har et helt bo som skal fordeles eller realiseres. Våre spesialauksjoner bringer ofte overraskende gode resultater for våre selgere, og forutsigbarhet og forventninger hos våre kjøpere.

GWPA har en meget stabil og profesjonell stab, noen med 30 års erfaring. Dette er viktig for å kunne sette riktige vurderinger og kunne gi profesjonelle råd. Vi legger stor vekt på personlig oppfølging fra første kontakt, gjerne i form av et hjemmebesøk, frem til salget er gjennomført og oppgjør har funnet sted.
GWPA holder til i Gamle Logen på Grev Wedels Plass. Som del av Kvadraturen er dette en historisk bydel som blir stadig mer attraktiv gjennom et økende antall gallerier, kulturinstitusjoner og restauranter.

GWPA legger vekt på lave omkostninger for selger. Kunstverk med antatt verdi under kr. 10.000 henvises gjerne til andre salgskanaler.

For GWPA er KVALITET i alle ledd det altoverskyggende;

GWPA etterlever følgende prinsipper:
+ Kunst og kunstgjenstander av høy kvalitet skal selges på tradisjonelle auksjoner.
+ Kunden skal møte et personlig engasjement hos GWPA med en uttalt interesse for å oppnå et best mulig resultat.
+ Katalogarbeidet skal bestå av grundige undersøkelser og fyldige tekster.
+ Markedsføringen skal være omfattende, moderne og skreddersydd for hvert eneste objekt vi tar inn.
+ Tidlig innlevering gjør det mulig for oss å legge ned det arbeidet vi ønsker i hvert objekt. Det gir erfaringsmessig best resultat.

Spesialauksjoner

Munch-Auksjonen: «The Annual Norwegian Edvard Munch Sale», ble etablert i 2000 som den eneste spesialauksjonen i sitt slag, og har for lengst vist seg som en viktig internasjonal markedsplass for omsetning av grafiske verk og originalarbeider av Edvard Munch. Det har gjennom årene blitt satt en rekke internasjonale auksjonsrekorder. I dag er det fullt belegg for å hevde at alle som samler på Munch følger med på Munch-Auksjonen i Oslo. Auksjonen avholdes på kunstnerens fødselsdag den 12. desember, eller så nær denne datoen som mulig.

Fokus 1900: Halvårlig spesialauksjon der vi presenterer det beste av 1900-tallets mest kjente kunstnere. 1900-tallet er et århundre med mange ulike epoker og retninger. For å få et inntrykk av 1900-tallets utviklingstrekk er utvalget organisert kronologisk. Fokus 1900 inneholder normalt 60-70 arbeider og avholdes i mai og november.

Klassisk: 1800-tallkunsten har igjen fått fornyet interesse og vi kan vise til en lang rekke solide priser de siste to årene. Denne spesialauksjonen presenterer et kresent utvalg av de mest kjente 1800-tallsmestre.
Vurderinger på kr. 30.000 vil normalt være nedre grense for å komme med på Fokus 1900 og Klassisk.


Grafikk
I tillegg til Edvard Munch er grafikk av følgende kunstnere aktuelle hos oss:
Nikolai Astrup, Harald Sohlberg, Rolf Nesch, Pablo Picasso, Gunnar S. Gundersen, Jakob Weidemann, Per Kleiva, Kai Fjell, John Savio, Frans Widerberg.