Kjøpe kunst hos Grev Wedels Plass Auksjoner

Kjøpe kunst hos Grev Wedels Plass Auksjoner

Våre auksjoner markerer seg hver sesong som viktige begivenheter i kunstmarkedet.

De fleste som kjenner oss forbinder oss med Edvard Munch og norsk kunst av høyeste kvalitet. Vi har en tydelig profil som er en fordel både for våre kjøpere og selgere. Vi formidler også utvalgte, kostbare verk utenom auksjon og driver utstrakt rådgivning for private og offentlige samlinger.

Vi bestreber oss på å tilby våre kjøpere det de etterspør, gode kunstverk i de høyere prissegmentene. Med vår grundige markedskunnskap setter vi moderate og riktige vurderinger, og kan vise til høye salgstall.

Våre auksjoner

Munch-Auksjonen

Årlig internasjonal spesialauksjon utelukkende viet arbeider signert Edvard Munch. 30-40 arbeider pr. auksjon fordelt på oljemalerier, pasteller, tegninger og grafikk. Dette er den eneste auksjonen i sitt slag i det internasjonale kunstmarkedet, og holdes for 25. gang i 2024.
Alle Munch-samlere følger med på Munch-Auksjonen.

Vårens Utvalgte og Høstens Utvalgte

Ssesongens spesialauksjon og omfatter verk fra våre mest kjente 1800- og 1900-talls mestre og etablerte samtidskunstnere. Utvalgt kunstindustri som 1700-talls mestersølv og glass fra Nøstetangen/ Hurdal får også plass på denne auksjonen. Felles for utvalget er at det er høy kvalitet og det er derfor generelt en nedre vurderingsgrense på kr. 30 000. Auksjonen inneholder normalt 60-80 arbeider og avholdes i mai/juni og november/desember.
Det settes alltid auksjonsrekorder på disse halvårlige auksjonene.

Kunst på papir

Utvalgt grafikk, pastell, akvarell og tegning av våre mest kjente kunstnere, fra kr. 5.000.

Se våre kommende auksjoner.
Se etterspurte kunstnere.