Auksjon onsdag 28. mars 2001 kl 20:00
Speillampetter

Utskåret forgylt tre
H: 80 cm. B: 45 cm.
1 par. Ca 1860. Nyrokokko.

Fasettslepet speilglass. Støpt og forgylt lysholder feste. Lysholdere nyere. Noe restaurert.

Vurdering
NOK 6 000–8 000

Auksjonert onsdag 28. mars 2001 kl 20:00

Tilslag NOK 35 000