Nettauksjon 14. oktober – 24. oktober 2023
Drikkehorn, middelaldersk

Oksehorn og forgylt kobber
H: 24 cm

Horn av okse med beslag av forgylt kobber, munningsbeslag midtbeslag og dop med langsgående taggete beslag og på en fot i form av en fuglefot. På munningen en inskripsjon i gotiske minuskler som kan leses: drick*nu+aers*mynne. Ordene drick (drikk) og mynne (minne) er velkjent fra andre drikkehorn. Ordet eller ordene i midten har uviss betydning men er antagelig den det skal drikkes til minne om.
Ordet drick forteller at hornet er nordisk, men det er uvisst hvor i Norden det er benyttet.

Litteratur:
Th. Kielland: Norsk gullsmedkunst i middelalderen. Oslo 1927.
Jørgen Olrik: Drikkehorn og sølvtøj fra middelalder og renaissance. Kbhvn. 1909.

Vurdering
NOK 400 000

Tilslag NOK 400 000
BudgiverTidspunktBeløp
5538023.10.2023 13:54:21NOK 400 000