Auksjon mandag 30. november 2009 kl 19:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Selvportrett

Litografi trykket i svart på tykt gulhvitt papir
Arket: 561-566x434 mm Motivet: 460x320 mm
Signert med blyant nede t.h.: Edv Munch

1895
Woll 37 III.

Vurdering
NOK 600 000

Auksjonert mandag 30. november 2009 kl 19:00

Usolgt