Auksjon mandag 30. november 2009 kl 19:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Det syke barn I

Radering trykket i brunsvart på beige papir
Arket: 551x414-417 mm Motivet: 361x269 mm
Signert med blyant nede t.h.: Edv. Munch

Trykkerens signatur med blyant nede t.v.: O Felsing Berlin gdr.
1894
Sch. nr. 7 V. Woll nr. 7 VI.

Vurdering
NOK 700 000–900 000

Auksjonert mandag 30. november 2009 kl 19:00

Usolgt