Auksjon mandag 30. november 2009 kl 19:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Dagen derpå

Radering trykket i svart på middels tykt
Arket: 348x440-442 mm Motivet: 193x277 mm
gulhvitt papir
Signert med blyant nede t.h.: Edv Munch

Trykkerens signatur med blyant nede t.v.: O Felsing Berlin gdr.
1894
Sch. nr. 15 IV. Woll nr. 10 VI.

Vurdering
NOK 400 000–600 000

Auksjonert mandag 30. november 2009 kl 19:00

Tilslag NOK 400 000