Auksjon mandag 30. november 2009 kl 19:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Den døde mor og barnet

Radering trykket i svartbrunt på middels tynt hvitt Van Gelder papir
Arket: 548x724 mm Motivet: 322x491 mm
Signert med blyant nede t.h.: Edv Munch

Trykkerens signatur med blyant nede t.v.: O Felsing Berlin gdr.
1901
Woll 163.

Vurdering
NOK 150 000–200 000

Auksjonert mandag 30. november 2009 kl 19:00

Tilslag NOK 120 000