Auksjon mandag 30. november 2009 kl 19:00
Munch, Edvard(1863-1944)
August Strindberg

Litografi trykket i svart på middels tykt gulhvitt papir
Arket: 632x430 mm Motivet: 510x367 mm
Signert med blyant nede t.h.: Edv. Munch

Påtegnet med blyant nede t.v.: Sch. 77. Påtegnet med blyant i nedre marg t.h.: Strindberg.
1896
Sch. nr. 77. Woll nr. 66 V.

Vurdering
NOK 300 000–400 000

Auksjonert mandag 30. november 2009 kl 19:00

Tilslag NOK 300 000