Spesialister på Edvard Munch, og eldre og moderne kunst av høy kvalitet.

Avsluttet
Grev Wedels Moderne og Klassiske, del 1

Auksjon mandag 1. juni 2015 kl 20:00

Våre lokaler, Gamle Logen

Vinglass
"Slanger med butte Klokker Chrystal"

Grålig glass
H: 16 cm
Nøstetangen, ca. 1760-70.

4 stk. make. Konisk klokke. Litt forskjellige luftspiraler i rett stett. Svakt hvelvet fotplate. Gravert med eierinitial i rokokkokartusj "MPH" og forskjellige drikkevers på motsatt side av klokken: "Gode gaver smuke dÿder tak min Ven for det ieg nÿder"; "Drik, min skaal, ieg din igien paa det rare (?) Navn min ven"; "Har vi toner har vi ikke vi dog deres skaal vil drikke" og "Er du min opriktig ven saa skeink paa nÿe og drik igien". Noen mulig slipt på fot.

Auksjonert mandag 1. juni 2015 kl 20:00

Vurdering
NOK 80 000–100 000

Tilslag NOK 80 000