Nerdrum, ryggvent akt
Utsnitt: Kat.nr. 40. Odd Nerdrum, Ryggvendt akt. Solgt for kr. 800 000.

Se tilslagsliste

Tilslagsliste: Moderne

Se trykket katalog på nett

Verk til inntekt for Villa Sult

28
Kat.nr 28. Olav Christopher Jenssen, The Pre-Talpa Paintings No. 01. Solgt for: NOK 210 000 til inntekt for Villa Sult

Ni av våre mest kjente samtidskunstnere har donert hvert sitt kunstverk (kat.nr.25-33) til inntekt for Villa SULTS viktige arbeid;

Kat.nr. 25. Kenneth Blom, Komposisjon 2020
Kat.nr. 26. Sverre Koren Bjertnæs, Hvilende hode
Kat.nr. 27. Håvard Homstvedt, Toujours a lÁvantgarde
Kat.nr. 28. Olav Christopher Jenssen, The Pre-Talpa Paintings No. 01
Kat.nr. 29. Magne Furuholmen, Pegasus Chained to the Plough
Kat.nr. 30. Jan Groth, Komposisjon
Kat.nr. 31. Morten Andenæs, The Drawing
Kat.nr. 32. Per Maning, Proposal for a Water Monument
Kat.nr. 33. Signe Marie Andersen, Dog in Dark

Kunstnersamtale

Mandag 23. november kl. 19.00 holdt vi en en kunstnersamtale mellom Finn Skårderud og Kenneth Blom. Kunstnersamtalen ble streamet og kan sees her

Tekst av: Finn Skårderud
Psykiater, professor og direktør ved Villa SULT

Hva er spiseforstyrrelser?

Vi skal alle spise hver dag. Faktisk flere ganger. Det er en nødvendighet. For mange er dette forbundet med en viss glede. For andre er det blitt et mareritt.

Spiseforstyrrelser er navnet på lidelser som hver dag ødelegger helse, fremtid, drømmer og livsglede, som stjeler leveår og som utmatter fremtid. Familiene rammes, foreldre sykmeldes og søsken rammes. Samfunnsøkonomisk tapes millioner. Den individuelle og familiære lidelsen er således også et betydelig fellesproblem.

Det er særlig de unge som rammes. Det er våre barn og barnebarn. Det rammer også noen av de mindre barna, samt voksne kvinner og menn. Vi regner at om lag fem – 5 – prosent av tenåringsjenter og unge kvinner kvalifiserer for diagnose på spiseforstyrrelser. Det er høyere i visse miljøer, som dans og konkurranseidrett. De aller siste årene ser vi hvordan kroppsmisnøye og uheldige kroppspraksiser også rammer mange kvinner i svangerskap og barsel.

Å ha en spiseforstyrrelse betyr å være overopptatt av kropp, vekt og utseende, og at dette er knyttet til en helsefarlig atferd, som å sulte seg, overspise, rense seg, overdreven fysisk aktivitet, m.m. Hun eller han kan kjenne seg styrt av slike tanker og følelser. Én side ved lidelsene er atferden, en vel så alvorlig kan være opplevelsen av å føle seg som besatt, og å være fanget i et trangt, tvangspreget regnestykkehelvete av kalorier, gram, kilo, centimeter osv. Dette forstyrrer skole, arbeid og sosialt liv.

Å møte spiseforstyrrelser er et krevende felt. Og vi må innrømme at hjelpen langt fra er god nok. Mange faller ut av behandling, noen blir dessverre dårligere av behandling, og anorexia nervosa er psykiatriens mest dødelige lidelse.

Det er således behov for å tenke både nytt, stort og bredt.

Villa SULT

Villa SULT/Stiftelsen Institutt for Spiseforstyrrelser ble etablert som ideell stiftelse av Pål Georg Gundersen og Finn Skårderud i 2014. Instituttet er en rammeorganisasjon for flere virksomheter: behandling, forskning og utdannelse. Utover dette har stiftelsen en eksplisitt ambisjon om å være i dialog med miljøer for kunst og kulturformidling. Vi ønsker også å være en del av den offentlige og politiske samtalen om psykisk og sosial helse.

Ambisjonene er store: Lave terskler og høye kompetanser.

Vi ønsker å bidra til endring for mange gjennom et bredt sammensatt tilbud av informasjon, opplysning, terapi, kultur – og et rikt nett av møteplasser: fysiske, kulturelle, kunstneriske og virtuelle.

De ubeskjedne ambisjonene er å lage et helhetlig tilbud av behandling, forebyggelse, informasjon, forskning og kulturelle aktiviteter som gjør at vi er i aller øverste klasse. Noen forutsetninger ligger til grunn: Vårt fagmiljø har til sammen omfattende klinisk erfaring, forskningskompetanser, erfaringer fra bredspektrete tilnærminger til spiseforstyrrelser og sterke internasjonale nettverk.

Visjonen er å levere godt klinisk arbeid, samtidig som det tenkes nytt ”utenfor boksen”.

Om kunst og kultur
Natur er det gitte. Kunst og kultur er menneskelige møter som ikke tar det gitte for gitt, men som i samhandlingen skaper noe mer. Kunst er kultur. Kultur kommer av det latinske cultivare for å dyrke. Kunsten kultiverer møtene. Det handler om det som er i mellomrommene, i krysningspunktene. Det er snakk om mellomværender. Det er kunstnerens møte med seg selv, kunstnerens møte med materialet, kunstens møte med visningsrommet, vårt møte med kunstverket og derfra våre møter med oss selv. Kunstneren har sine livserfaringer, og gir dem form. Verket vises frem. Vi som tar imot, stiller med våre livserfaringer. Vi har kanskje ikke funnet vår form til våre egne erfaringer. Kanskje blir det et møte som beveger, kanskje ikke. Noen ganger treffer det virkelig. Kanskje kjenner vi oss igjen i den formen som er i verket. Vi kan lene oss mot andres formgivelse av menneskelige erfaringer.

Det er interessante fellestrekk mellom kunstmøter og terapeutiske møter. Det terapeutiske rommet er et annerledes rom. Måtene vi møtes på, ligner andre møter. Men målet er at de skal være annerledes nok til å skape andre erfaringer. Ord er viktige nok, men betydningen av dem er overdrevet. Vel så viktig er sansningen av hverandre, altså det emosjonelle møtet. Målet er å løse opp den skråsikkerheten om seg selv og andre som er forbundet med lidelse, smerte og stagnasjon. Gamle, fastlåste fortellinger om en selv og andre skal endres.

Kunst og kultur handler om å åpne seg mot verden og erfaringene, i stedet for å forbli tilstivnet. Estetikk og kultur er en sentral del av det menneskelige. Det er mye dokumentasjon for at det er helse og psykisk helse i kunst og kultur. WHO publiserte i slutten av 2019 en omfattende vitenskapelig rapport som var en review av 900 vitenskapelige studier. Den beskriver hvordan det helsefremmende ikke bare handler om selv å bevirke slike uttrykk – altså å lage kunst, film, litteratur m.m. – men også om å se, høre og oppleve kunst; som å gå i et galleri, eller å forholde seg til uttrykkene og inntrykkene i Villa SULT.

Det begynte meget godt for Villa SULT. Da vi åpnet våre lokaler i 2014, hadde Galleri Riis sjenerøst utstyrt veggene og rommene med noe av det fremste av samtidskunst. Vi ønsker å skape Villa SULT som en god møteplass. Det betyr at vi – med våre gode støttespillere – vil være rollemodeller for omsorg ved at vi selv viser omsorg for våre egne omgivelser. Vi ønsker at det skal være omtanke og skjønnhet i rommene hvor vi møter pasienter, familier og fagfolk.

Vi får minimalt med offentlig støtte. Vi må skaffe det aller meste av midlene selv. Derfor er vi meget glade for at Grev Wedels Plass Auksjoner har skapt et mulighetsrom for oss gjennom å innlemme oss i sin auksjon. En stor takk til alle som støtter vårt arbeid på denne måten.

Takk.

Motta nyheter, oppdateringer og invitasjoner på epost

Bli den første til å motta nyheter om auksjoner og salg, få beskjed når kataloger er tilgjengelige på nett og få invitasjoner til visninger, utstillinger og foredrag.

Meld deg på