Anker, John Collett

(1919-2003)

Arbeider av Anker, John Collett