Auksjon onsdag 9. desember 2015 kl 15:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Dr. Max Asch

Radering trykket i svart på tykt beige engelsk
Arket: 478x344 mm Motivet: 247x172 mm
kobbertrykkspapir Usignert

1895
Woll 25 b) III. Meier-Graefe mappen.

Vurdering
NOK 20 000

Auksjonert onsdag 9. desember 2015 kl 15:00

Tilslag NOK 32 000

LITTERATUR: Gerd Woll: Edvard Munch 1895 første år som grafiker, utstillingskatalog Munch-museet 1995.

A.J. Meier-Graefe skriver blant annet slik om dette portrettet laget av Edvard Munch:

Det er svært bra at han benytter anledningen til å vise sine tekniske ferdigheter, og at han har utført et portrett. Det er nemlig virkelig et portrett, likheten med modellen garanteres. Tilfeldigheten ville at modellen forbandt evnen til å interessere kunstneren med den offervillige innstillingen at han ville sitte for Munch; disse to viljene fant hverandre, og resultatet er dette hodet, der hver linje sitter slik naturen har villet det; henkastet, udiskutabel, sikker. Dette renrasede ansiktet kunne ikke ha funnet noen bedre kunstner. S. 37-38.