Spesialister på Edvard Munch, og eldre og moderne kunst av høy kvalitet.

Avsluttet
Fokus 1900

Auksjon mandag 21. november 2016 kl 18:00

Våre lokaler

Folkestad, Bernhard (1879-1933)
Høner og hane

Olje på lerret
92x109
Usignert

UTSTILT:

Kunstnernes Hus, Oslo, Minneutstilling 7.-29. april 1934, kat.nr. 89 med tittel: "Hønsebillede".

Auksjonert mandag 21. november 2016 kl 18:00

Vurdering
NOK 20 000–30 000

Usolgt

LITTERATUR: Henning Alsvik: «Folkestad, Bernhard Dorotheus», Norsk kunstnerleksikon, Oslo 1982, bind 1, s. 675-677.
Wikipedia og Nbl: Alfred W. Larsen og hans villa på Drammensveien 88 C.

Bernhard Folkestad er kjent for å ha malt en rekke dyrebilder, særlig av høns, … .

I 1910 var han med på utstillingen De seks. Det var foruten Folkestad, Ludvig Karsten, Henrik Lund, Theodor Laureng, Anders C. Svarstad og Søren Onsager. Den startet hos Cassirer i Berlin og fortsatte til København. Det var «Tiernes generasjon» som Christian Krohg kalte dem: «Alle disse seks ynder den brede pensel, den rene farge, det hastige uttrykk for iagttagelsen», sier han. De utgjorde gruppen av senimpresjonister som sluttet seg til Krohg, og som ble kalt hans «kreaturer». De kom til å stå i motsetningsforhold til kretsen omkring Erik Werenskiold, som representerte den nasjonale linje i tidens norske kunst. …

Folkestad hadde i begynnelsen av sin karriere som det står i Norsk kunstnerleksikon, slett økonomi, men et uslitelig humør, de trange kår preget langt fra hans kunst. Ofte eier bildene en intimitet i enkle, hverdagslige motiver, men han lar livsgleden utfolde seg i raskt og flytende foredrag, i kolorittens fylde og festlige anslag og i fargens velklang.

Senere i sin karriere fikk Folkestad bedre økonomi, etter å ha fått flere dekorasjonsoppdrag, blant annet med en saftfull Diana-frise i spisestuen i grosserer Alfred Larsens villa på Drammensveien i Kristiania (1918-19). Alsvik.

Vingrosserer Alfred W. Larsen (1863-1950), Tulla Larsens bror, fikk bygget den elegante nybarokke murvillaen i Drammensveien 88 C etter tegninger av arkitekt Herman Backer i 1902. Larsen hadde overtatt farens firma for import og salg av vin og brennevin i 1884. Larsen gjorde firmaet til et av Norges ledende, og i forbudstiden gikk han over til å drive med agenturer og sigarett-fabrikasjon. Sammen med nabovillaen i Drammensveien 88 B (oppført for bryggerieier Hugo Vetlesen) gikk villaene på folkemunne under navnet «Øl og Dram».
Larsen beholdt villaen helt til sin død i 1950. Den er i dag Sør-Afrikas ambassade. Wikipedia/Nbl.