Spesialister på Edvard Munch, og eldre og moderne kunst av høy kvalitet.

Avsluttet
Fokus 1900

Auksjon mandag 21. november 2016 kl 18:00

Våre lokaler

Onsager, Søren (1878-1946)
Amerikanerinnen 1931

Olje på lerret
76x98
Signert og datert nede t.h.: Sören Onsager 1931

UTSTILT:

Kunstnernes Hus, Oslo, Høstutstillingen 1932, kat.nr. 208 med tittel: "Amerikanerinden". Grev Wedels Plass Auksjoners Sommerutstilling, 10-års Jubileumsutstilling 2002, kat.nr. 40.

Auksjonert mandag 21. november 2016 kl 18:00

Vurdering
NOK 400 000–600 000

Tilslag NOK 400 000

LITTERATUR: Nils Messel: «Onsager, Søren», Norsk kunstnerleksikon, Oslo 1986, bind 3, s. 152-154.

Søren Onsager var på denne tiden, i 1931, gift med Ingeborg Marie Lassen Kaurin (1894-1972), som hadde vært godt kjent som Edvard Munchs modell «Mossepiken». Onsager brukte sin hustru ofte som modell, men da ikke som aktmodell. Det var ikke vanlig å bruke sin kone eller i det hele tatt familiemedlemmer som aktmodeller. Da hun giftet seg, ble det også slutt på å være Munchs modell for fru Onsager. Her er kvinnen påkledd, kan det være hun som illuderer en mondén amerikanerinne i dette maleriet? Det er ikke utenkelig. Uansett var det antagelig flere modeller å ta av, for det var et tydelig trekk i Europa på denne tiden at rike amerikanere kom til Europa for å leve livet, før krakket satt en stopper for det. Søren Onsager kan ha sett den typen amerikanere i Barcelona i 1929. Han var der som medlem av den internasjonale juryen for Verdensutstillingen i Barcelona i 1929-30. Bildet viser en moderne kvinne elegant sittende i det hypermoderne fremkomstmiddelet, bilen.