Auksjon mandag 12. desember 2016 kl 14:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Selvportrett med skjegg

Litografi trykket i svart på middels tynt gulhvitt papir
Arket: 498x663 mm Motivet: 425x612 mm
Usignert

1919
Woll 630.

Proveniens:

Fra Edvard Munchs testamentariske gave til Oslo Kommune. Premie i Det store Munch-lotteriet 1983. Original avhendelseserklæring forefinnes fra Munch-museet av 1984, hvor det fremkommer at Ths. Fearnley, 1488 Hakadal, var vinner av dette trykket ved lotteriet. Stemplet på verso med tre stempler, det ene: "Fra Edvard Munchs testamentariske gave OSLO KOMMUNE", det andre: "Det store Munch-lotteriet 1983" og det tredje: "Munch-Museet Bo nr 432-15 (nr skrevet med penn) Sch nr ...".

Vurdering
NOK 60 000–80 000USD 7 000–9 500EUR 6 500–8 900

Auksjonert mandag 12. desember 2016 kl 14:00

Usolgt

LITTERATUR: Gerd Woll: Edvard Munch – Samlede malerier, Oslo 2008.
Gerd Woll: Edvard Munch – Samlede grafiske verk, Oslo 2012.

Tilsvarende motiv på maleri (MM M 69, Woll 1297). Munch var i likhet med en rekke andre nordmenn angrepet av den såkalte «spanskesyken» - influensaepidemien som herjet store deler av Europa i 1918-19. Bildet er malt idet han begynte å komme seg igjen etter sykdommen. Woll 2012, p. 398.

I Gerd Wolls bind III av IV over Edvard Munchs malerier, er litografiet nevnt under kat.nr. 1297: Selvportrett etter Spanskesyken 1919:

Maleriet hører antakelig med blant de selvportretter Munch malte i 1919, mens han langsomt kom seg etter spanskesyken, se kat.nr. 1296 og 1295.
Han laget også et litografi av samme motiv (Woll 630).
Woll 2008, s. 1188.