Auksjon tirsdag 30. mai 2017 kl 18:00
Sitter, Inger(1929-2015)
Komposisjon

Olje på lerret
130x100
Signert nede t.h: Sitter

Påtegnet på baksiden, på blindrammen: "I.S.M. 56 malt-95".

Vurdering
NOK 150 000–200 000USD 17 400–23 300EUR 16 000–21 300

Auksjonert tirsdag 30. mai 2017 kl 18:00

Tilslag NOK 160 000

LITTERATUR: Fagwikien.

På 1960-tallet begynte Inger Sitter å arbeide med helt abstrakte komposisjoner.

Særlig i denne nye typen arbeider skjedde det omkring 1964-65 en utvikling mot en friere, kraftigere fargebruk. Også bruken av brede, flytende strøk viser at hun nå arbeider mot et spontant formspråk i mer spenningsfylte komposisjoner. I motsetning til den konkrete, geometriske kunsten som var i overvekt blant Inger Sitters abstrakte og non-figurative samtidige, søkte Inger Sitter de mer spontane, ekspressive løsninger. I "In The Picture" (1964, Nasjonalgalleriet) dominerer røde klanger, mens hun tidligere lot svart danne hovedaksenten. Komposisjonene fanger bevegelser eller forløp som synes å fortsette ut over rammekanten, ut fra knutelignende sentra, og romligheten baseres på kontrastene mellom vibrerende flater og myndige, bare tilsynelatende tilfeldige strøk.