Auksjon torsdag 8. juni 2017 kl 18:00
Gude, Hans Fredrik(1825-1903)
Badegjester på stranden, Rügen 1882

Olje på lerret, oppklebet på plate
19x32
Signert, stedsbestemt og datert nede t.h.: HF Gude Göhren Rügen 14 Aug 1882

Påtegnet på lapp på baksiden av platen: "Serie II No 18 Badegäste am Strande von Hans Gude". Stemplet på baksiden av platen: "Nachlass Hans Gude".
Haverkamp 762.

Utstilt:

Trolig Christiania Kunstforening 1895, kat.nr. 59: Badegjester paa Stranden, 1882, oljestudie (17x31). Christiania Kunstforening 1904, Professor Hans Gude efterladte arbeider, kat.nr. 106.

Proveniens:

Skamarkens samling.

Vurdering
NOK 150 000–200 000USD 17 900–23 800EUR 16 000–21 300

Auksjonert torsdag 8. juni 2017 kl 18:00

Usolgt

LITTERATUR: Frode Haverkamp: "Gude, Hans Fredrik", Norsk kunstnerleksikon, bind 1, Oslo 1982, s. 810-815.
Frode E. Haverkamp: Hans Gude 1825-1903, mag. grads avh. Universitetet i Oslo 1982, III bind, oeuvre-kat. nr. 762.
Frode Haverkamp: Hans Gude, Oslo 1992.

Dette maleriet var trolig med på den store utstillingen over Gudes arbeider i 1895.

Som Haverkamp skriver i innledningen i sin bok fra 1992 over utvalgte malerier av kunstneren:

Som nestor bosatt i utlandet, var Gude hevet over 1880-årenes hjemlige kunstdebatt. I 1880 var han blitt professor ved Det prøyssiske kunstakademi i Berlin, som leder for et mesteratelier i landskapsmaleri. I kraft av sitt embede var han senatsmedlem ved Det kgl. kunstakademi, den mest ærefulle stilling en kunstner kunne inneha i samtiden. Og Gude ble feiret ute og hjemme med medaljer og ordenstildeling, bl.a. med St. Olavs Ordens Storkors samtidig med Henrik Ibsen i 1894, og med en omfattende retrospektiv utstilling i Christiania Kunstforening i 1895. 1992, s. 8.

I samme bok har Haverkamp en kort biografi over kunstneren i siste del av boken, og under 1882 står det: Sommeropphold på Rügen. S. 59. I Norsk kunstnerleksikon skriver Haverkamp bl.a.: I Berlinertiden ble Rügen og Den pommerske bukt yndete studiesteder; ... . S. 810.

Hans Fredrik Gude var landskapsmaler og figurer inntar som oftest en tilbaketrukket rolle i hans tidlige bilder, hvis de overhodet forekommer. Haverkamp nevner også i innledningen i sin bok fra 1992 at dette endret seg noe med årene:

Landskapene befolkes av staffasjefigurer, som hos den modne maler antar større dimensjoner i komposisjonene enn tidligere. S. 8.