Auksjon torsdag 8. juni 2017 kl 18:00
Werenskiold, Erik(1855-1938)
Werner med seilbåt

Olje på lerret
70,5x50,5
Usignert
Bevitnet på baksiden av lerretet av kunstnerens sønn: Malt av Erik Werenskiold. Bevidnes herved av Dagfin Werenskiold 18-2-1967.

Påtegnet på baksiden, på blindrammen, antagelig av kunstneren: "Werner". Malt i 1893.

Utstilt:

Kunstnernes Hus, Oslo 1955, kat.nr. 49.
Kunstnerforbundet, Oslo 1958, "Barnebilder i norsk kunst", kat.nr. 61.
Lillehammer Kunstmuseum 13.6.-13.9.1998, kat.nr. 21 (laget som plakat for utstillingen).
Grev Wedels Plass Auksjoners Sommerutstilling, vandreutstilling, Galleri Balaklava, Gamle Fredrikstad 26.6.-25.8., Kongsvinger Museum, Kongsvinger 19.8.-29.8. og Grev Wedels Plass Auksjoners lokaler i Den Gamle Logen i Oslo 1.9.-30.9.1993, kat.nr. 56.

Proveniens:

Portrettet forestiller kunstnerens sønn, senere professor i geografi, Werner Werenskiold (Paris 28.04.1883- Bærum 02.08.1961), i familiens hjem på gården Solberg i Bærum (nåværende epileptiker-sykehus), hvor de bodde til leie fra høsten 1889 til våren 1896, da de flyttet til eget hus på Lysaker ved Fornebu. Maleriet hang i Werner Werenskiolds hjem i Fridtjof Nansens vei 7, Lysaker, til Werners død. Deretter overdratt til Werners hustru Bergliot Qviller Werenskiold (1903-1996). Arvet av datteren Ragnhild Werenskiold (1940-2011). Ved hennes død arvet av nåværende eier.

Takk til professor emerita, UiO, Marit Werenskiold, datter av Werner Werenskiold, for opplysninger om bildets proveniens.

Vurdering
NOK 400 000–600 000USD 47 600–71 400EUR 42 600–63 900

Auksjonert torsdag 8. juni 2017 kl 18:00

Tilslag NOK 300 000

LITTERATUR: Marit Werenskiold: "Katalog Erik Werenskiold", Frits Thaulow og Erik Werenskiold, utstillingskatalog Lillehammer Kunstmuseum 1998, kat.nr. 21, avbildet s. 27, omtalt s. 61.

Ekteparet Sofie og Erik Werenskiold bodde i en leilighet på gården Solberg i Bærum fra høsten 1889 til våren 1896 med sine to, og etterhvert tre, barn, Werner, Basken og Dagfin, født henholdsvis 1883, 1889 og 1892. S. 58.

Werner likte seg svært godt på Solberg, der det var mange barn å leke med og mange husdyr. På gården fantes det en andedam med mange stygge dyr i, der Werner kunne leke med seilbåten. Etter at familien flyttet til sitt nye hus på Lysaker i 1896 måtte han fortsette å gå til skolen i Sandvika, for å "herdes". Det var to timer hver vei. Han var et skolelys, som sin yngre søster Basken. S. 61.