Spesialister på Edvard Munch, og eldre og moderne kunst av høy kvalitet.

Avsluttet
Grev Wedels Moderne og Klassiske

Auksjon torsdag 8. juni 2017 kl 18:00

Våre lokaler

Thaulow, Frits (1847-1906)
Kanal i København

Olje på lerret
65,5x82,5
Signert nede t.h.: Frits Thaulow.

Auksjonert torsdag 8. juni 2017 kl 18:00

Vurdering
NOK 250 000–350 000 USD 29 800–41 700 EUR 26 600–37 300

Tilslag NOK 225 000

LITTERATUR: Vidar Poulsson: Frits Thaulow, katalog B. A. Mathisen Kunsthandel, Askim 1992, omtalt s. 155-156, avbildet s. 157.

Under omtalen av dette maleriet skriver Poulsson blant annet: Oppholdet i København kom nærmest som en tilfeldighet. Etter en forholdsvis lang tid i Norge, dro han sydover i begynnelsen av oktober for å oppsøke "de smaa flanderske Byer, hvor jeg plejer at være om Høsten", som han uttalte i et intervju som kom i "Politiken" 12/11-1904. Men, som han også sa: "Kjøbenhavn er den skønneste af alle flanderske Byer", og særlig likte han Christianshavn: "Jeg kommer til at drømme om denne lille, gamle Stad, hvor de dejligste Billeder møder En paa hvert Gadehjørne". Journalisten gir også en rask oversikt over motiver fra et virvar av lerreter langs veggene på hotellrommet: "Der var Gadepartier fra Kristianshavn, stumper af Kastelsgravene, Volden og Frelserkirken, Barakker fra Orlogsværftet, Nyhavns Hovedvagt med Peberbøssetaarnet, sjældne Motiver, som kun faa Kjøbenhavnere kender, spanskgrønne Kobberspir og varme, glødende Tegltage i Efteraarssol under Træer, som staar og visner og fælder broget Løv". Han viser også at han har malt disse bildene med et kunsthistorisk begrepsapparat i hodet, og hvor han foretrekker Velasquez fremfor Rafael og farven fremfor linjen. S. 155.