Auksjon torsdag 23. november 2017 kl 18:00
Sandberg, Tom(1953-2014)
Uten tittel (Rør)

C-print
96x130
Usignert

Vurdering
NOK 150 000–200 000USD 18 400–24 500EUR 15 800–21 100

Auksjonert torsdag 23. november 2017 kl 18:00

Usolgt

LITTERATUR: Øystein Ustvedt: "Tom Sandberg", Nbl.

Fra slutten av 1970-årene markerte Tom Sandberg seg som en av Norges mest betydelige og produktive fotografer i en kunstnerisk sammenheng. Han var en viktig brobygger mellom fotografi- og kunstmiljøet og var en sentral bidragsyter til den økte aksepten for fotografi som kunstnerisk medium i Norge. I de senere årene av sin karriere gjorde han seg også gjeldende internasjonalt.

Sandberg begynte å arbeide med fotografi svært tidlig og fikk sine første impulser fra foto- og filmmiljøet rundt Dan Young, Stein Collett Thue, Bob Robinson og Arild Kristo. 1973 reiste han til Storbritannia og fikk utdannelse ved Trent Polytechnic i Nottingham. Ettersom det ikke var noen kunstnerisk orientert fotoutdanning i Norge, kom denne skolen til å bli viktig for mange norske fotokunstnere, bl.a. Dag Alveng, Per Berntsen og Fin Serck-Hanssen. ... Sandbergs bilder fra rundt 1980 vitner om en ganske konsentrert teknikk og motivkrets, som han i stor grad holdt fast ved: næropptak og utsnitt av bakken, asfalt og vannspeil gjengitt i svart-hvitt og med småbildeformatets karakteristiske kornethet og kontraster. ... Sandberg hadde en fremskutt og høyt respektert posisjon i fotomiljøet. I løpet av 1980-årene vakte imidlertid hans bilder også stor interesse fra kunstinstitusjonelt hold, først ved Henie-Onstad Kunstsenter. På en stor separatutstilling her 1i 985 presenterte han en serie fotografier basert på eksperimenter med store formater og grafiske teknikker. Bildene var blåst opp i et uvanlig stort format (opptil 1 × 1,5 meter). Forstørrelsen resulterte i grovkornet struktur på grensen til formoppløsning, men bildene viste Sandbergs uvanlige evne til å utnytte disse fotografiske svakhetene som ekspressive, uttrykksbærende virkemidler. Både formalt og innholdsmessig utviklet Sandberg et høyst personlig, egenartet svart-hvitt-fotografi.