Auksjon torsdag 23. november 2017 kl 18:00
Gundersen, Gunnar S.(1921-1983)
Ansikter 1945

Olje på plate
60x73
Signert og datert nede t.v.: Gunnar S. G. -45

Utstilt:

Museet for Samtidskunst, "Fokus 1950", 28.03.-28.06.1998, uten kat.nr. med tittel: "Ansikter".

Vurdering
NOK 50 000–70 000USD 6 100–8 600EUR 5 300–7 400

Auksjonert torsdag 23. november 2017 kl 18:00

Tilslag NOK 60 000

LITTERATUR: Steinar Gjessing: "Figur og rom i norsk etterkrigskunst" og Audun Eckhoff: "Jakob Weidemann og surrealismen som ble vekk", utstillingskatalog Fokus 1950 Norsk billedkunst i etterkrigstiden, Museet for Samtidskunst, Oslo 1998, avbildet s. 34.

Flere av 50-årenes unge abstrakte gjennomgikk en surrealistisk fase på slutten av 1940-årene med Klee og Miró som de fremste inspirasjonskilder. For Gunnar S. Gundersen og Odd Tandberg ble dette likevel en episode på veien mot en mer konstruktiv arbeidsmåte, ... . Gjessing, s. 25.

Gunnar S. Gundersen begynner også innenfor et halvabstrakt maleri i årene etter krigen. Hans "Ansikter" fra 1945 beveger seg i likhet med Tandbergs "Maleren og byen" fra samme år innenfor et engasjert leie, men med større primitivistisk råhet som kan minne om dansk Cobra-maleri. Etter tiden ved kunstakademiet i Oslo under den kubist-orienterte Aage Storstein 1947-48 lager han imidlertid fabulerende komposisjoner i Klees ånd. Eckhoff, s. 34.

Gunnar S. Gundersen kom til å arbeide videre med figurelementer innenfor abstrakte flatestrukturer, som Eckhoff beskriver det. Hos Gunnar S. Gundersen er forholdet mellom surrealistisk figurfremstilling og fabulerende abstraksjon et mellomstadium mot et abstrakt maleri.