Auksjon mandag 4. desember 2017 kl 18:00
Haaland, Lauritz(1855-1938)
Seilskute i opprørt sjø mellom klipper 1893

Olje på lerret
40x60,5
Signert og datert nede t.v.: Lauritz Haaland 93.

Vurdering
NOK 70 000–90 000USD 8 600–11 100EUR 7 400–9 500

Auksjonert mandag 4. desember 2017 kl 18:00

Tilslag NOK 68 000

LITTERATUR: Sonja Hagemann: «Haaland, Lars Lauritz Larsen», Norsk kunstnerleksikon, Oslo 1983, bind 2, s. 315.

Haaland synes å ha hatt et meget nært forhold til havet i alle dets skiftende belysninger, helst frådende, stormfullt hav, men også det stille hav som avspeiler himmelen. I stor utstrekning brukte han fiskebåter, dampskip og sjøfugl som staffasje og samlende midtpunkt. Hans skuter er så korrekt og nitid tegnet at de har funnet veien til våre sjøfartsmuseer som eksempler på forskjellige skipstyper.