Auksjon mandag 4. desember 2017 kl 18:00
Kart over Nordmarken og Sørkedalen 1890
Kart over Nordmarken og Sørkedalen 1890

Fargelitografi montert på lerret i segmenter for folding, originalt som utgitt
63x49
Utarbeidet og tegnet av Ing. E. Bjerknes

"Bjerknes-kartet". Det første skikart over Marka.

Vurdering
NOK 30 000–40 000USD 3 700–4 900EUR 3 200–4 200

Auksjonert mandag 4. desember 2017 kl 18:00

Tilslag NOK 44 000

VERDENS FØRSTE SKIKART av Ingeniör ERNST BJERKNES
KART OVER NORDMARKEN OG SØRKEDALEN for SKILÖPERE OG TURISTER i MAALESTOK 1:30.000 Ekvidistanse 20 M. Udarbeidet og tegnet af Ingeniör E. Bjerknes

Litografert av L. Leisner hos «Den priv. Opmaalings lith. Anstalt Kristiania».
Kristiania mars 1890.
Luke i bakpappen slik at kartets foromslag kan sees; motiv Grøttum gård i Sørkedalen.

Et viktig kart i Oslos topografiske historie. Det har i ettertid blitt stående som det første kartet i verden beregnet for bruk for skigåing. Yttergrensene for kartet er Lysegårdene i Sørkedalen i vest, Kikut i nord, Maridalsvannet i øst og Majorstuen i syd. Kartet er dekorert med bilder fra «Grøttum», «Fyllingen», «Fröensvolden» og «Fra Skjærsjøen». Bjerknes’ egne erfaringer fra Nordmarka var bakgrunnen for kartet; «Uten merkede løiper og med liten kunnskap om hvad som ventet bak neste åsrygg, blev turene de reneste oppdagelsesferder. Det hendte derfor ofte at mindre kjendte skiløpere tok feil og kom frem på ganske andre steder end forutsatt. Dette satte mig på den tanke at det kunde være bruk for et skikart over Nordmarka.»
Bjerknes’ pionerarbeid var nok langt viktigere enn hans selv kunne ane.

De fleste eksemplarene av originalutgaven ble utslitt, kartet er derfor meget sjeldent.