Auksjon mandag 11. desember 2017 kl 18:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Liggende halvakt II

Litografi trykket i svart på middels tykt, gulhvitt papir
Arket: 630x938 mm Motivet: 430x555 mm
Usignert

1920
Woll 658.

Vurdering
NOK 180 000–200 000USD 21 900–24 300EUR 18 500–20 600

Auksjonert mandag 11. desember 2017 kl 18:00

Tilslag NOK 150 000

LITTERATUR: Arne Eggum: "Edvard Munch og hans modeller, 1912-1943", utstillingskatalog Edvard Munch og hans modeller, 1912-1943, Munch-museet 1988.

Det er et gjennomgående trekk ved Munchs kunst etter at han fullførte utsmykningen av Universitetets Aula (1916), at forholdet mellom mann og kvinne forsones. I flere bilder, hvor Munch tydeligvis benytter modell også for den mannlige partneren, ser mann og kvinne, ansikt til ansikt opp mot lyset. Uttrykket blir av samhold og felles mål, fred og fordragelighet.Munch tar også opp igjen motivet "Madonna" og tilfører det et helt nytt uttrykk. I disse versjonene er det som om lidelsen og det hellige ved motivet blir vendt til vital tilfredsstillelse og frydefull glede, slik vi ser det i "Hvilende halvakt" (kat. 197) og "Liggende halvakt" (kat. 198). Eggum, s. 80-81. (Eggums kat. 198: Liggende halvakt II, litografi, 1920).