Auksjon mandag 11. desember 2017 kl 18:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Kvinnehode

Akvarell på tykt hvitt, riflet papir
Arket: 254x178 mm
Signert med blyant oppe t.v.: Edv Munch

Registrert i den kommende oeuvrekatalogen over Munchs tegninger som vil utgis av Munch-museet i nærmeste fremtid, med nummer PE.T.00579. Se: https://munch.emuseum.com/search/PE.T.00579.

Vurdering
NOK 300 000–400 000USD 36 400–48 600EUR 30 900–41 200

Auksjonert mandag 11. desember 2017 kl 18:00

Tilslag NOK 300 000

Munch-museet kjente ikke til denne akvarellen fra før. Førstekonservator for grafikk og tegninger Magne Bruteig på Munch-museet har informert oss om at dette kvinnehodet mest sannsynlig, enten er modellen Frøydis Mjølstad som sto modell for Edvard Munch i årene 1916 til 1924, eller Annie Fjeldbu, som sto modell for ham i årene 1918 til 1923.