Auksjon torsdag 31. mai 2018 kl 18:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Under åket

Radering trykket i svart på tykt gulhvitt papir
Arket: 457x341 mm Motivet: 238x216 mm
Signert med blyant nede t.h.: Edv Munch

Trykkerens signatur med blyant nede t.v.: O Felsing Berlin gdr.

1896
Woll 56 c) II.

Vurdering
NOK 100 000–150 000USD 12 200–18 300EUR 10 500–15 700

Auksjonert torsdag 31. mai 2018 kl 18:00

Tilslag NOK 90 000

LITTERATUR: Sigurd Willoch: Edvard Munchs raderinger, Oslo 1950.

Også i kaldnålsraderinger og etsning utførte Munch i 1896 ypperlige aktstudier.

Og legger han en symbolsk tanke i bildet i stedet for å skildre kvinnekroppen rent saklig i etsningene, hender det at humoristen i ham tar høytideligheten av symbolet. En kan nok diskutere idéen til raderinger som "Piken og hjertet" og "Under åket", men ikke at piken som sitter og nådeløst kryster blodet ut av hjertet, er glimrende radert. Og hvor fint ironisk og deilig befriet fra kjærlighetens martyrium er han ikke i skildringen av den påpasselige lille vampyren, som lar mannens vei til kvinnen gå under det taggete åket. S. 10.