Katalog
Fokus 1900

Auksjon torsdag 31. mai 2018 kl 18:00

Gamle Logen, våre lokaler

Visning 22.-31. mai.
Hverdager 10:00 - 18:00. Lørdag og søndag 12:00 - 16:00.

Katalog

{lot.title}
1
Munch, Edvard(1863-1944)Under åket(1896)

Radering trykket i svart på tykt gulhvitt papir
Arket: 457x341 mm Motivet: 238x216 mm
Signert med blyant nede t.h.: Edv Munch

NOK 100 000–150 000USD 12 400–18 600EUR 10 400–15 500
Gi forhåndsbud
{lot.title}
2
Munch, Edvard(1863-1944)Madonna 1896(1896)

Litografi trykket i svart på tykt grågrønt papir
Arket: 625x470 mm Motivet: 602x442 mm
Signert og datert nede t.h.: Edvard Munch 1896

NOK 3 000 000–3 500 000USD 372 900–435 100EUR 311 000–362 800
Gi forhåndsbud
{lot.title}
3
Sohlberg, Harald(1869-1935)Vinternatt i Rondane 1917(1917)

Fargelitografi
68x76
Signert med blyant nede t.h.: Sohlberg

NOK 250 000–350 000USD 31 100–43 500EUR 25 900–36 300
Gi forhåndsbud
{lot.title}
4
Holmboe, Thorolf(1866-1935)Barn heiser det norske flagg 1910(1910)

Olje på lerret
133x105
Signert og datert nede t.h.: Th Holmboe 1910

NOK 200 000–300 000USD 24 900–37 300EUR 20 700–31 100
Gi forhåndsbud
{lot.title}
5
Erichsen, Thorvald(1868-1939)Potteplante i vindu 1924(1924)

Olje på tykt hvitt papir, oppklebet på lerret
55x46
Signert og datert nede t.v: Thv. Erichsen 24.

NOK 80 000–100 000USD 9 900–12 400EUR 8 300–10 400
Gi forhåndsbud
{lot.title}
6
Holbø, Kristen(1869-1953)Elvelandskap 1930(1930)

Olje på lerret
55x65
Signert og datert nede t.v.: K Holbö. 30.

NOK 10 000–15 000USD 1 200–1 900EUR 1 000–1 600
Gi forhåndsbud
{lot.title}
7
Holbø, Kristen(1869-1953)Fortun i Sogn 1928(1928)

Olje på lerret
55x65
Signert og datert nede t.v.: K Holbö 28.

NOK 15 000–20 000USD 1 900–2 500EUR 1 600–2 100
Gi forhåndsbud
{lot.title}
8
Sørensen, Henrik(1882-1962)Grått vær 1916(1916)

Olje på lerret
54x46
Dobbeltsignert og datert nede t.h.: HS 16

NOK 10 000–15 000USD 1 200–1 900EUR 1 000–1 600
Gi forhåndsbud
{lot.title}
9
Gjesdal, Thoralf(1903-1963)Portrett av maleren Georg Backer Berg

Olje på lerret, stiftet opp på plate
39x38
Signert nede t.v.: T. Gjesdal

NOK 10 000–15 000USD 1 200–1 900EUR 1 000–1 600
Gi forhåndsbud
{lot.title}
10
Onsager, Søren(1878-1946)Landskap mot høst, Soon 1922(1922)

Olje på lerret
90x72
Signert og datert nede t.v.: Sören Onsager 1922

NOK 20 000–30 000USD 2 500–3 700EUR 2 100–3 100
Gi forhåndsbud
{lot.title}
11
Munthe, Gerhard(1849-1929)Fra Røisheim 1919(1919)

Olje på lerret
54x72
Signert, stedsbestemt og datert nede t.h.: Gerhard Munthe. Röisheim. 1919.

NOK 40 000–60 000USD 5 000–7 500EUR 4 100–6 200
Gi forhåndsbud
{lot.title}
12
Astrup, Nikolai(1880-1928)Soleienatt(Før 1915)

Fargetresnitt med håndkolorering
36,6x46,9
Signert nede t.v. N. Astrup

NOK 700 000–900 000USD 87 000–111 900EUR 72 600–93 300
Gi forhåndsbud
{lot.title}
13
Astrup, Nikolai(1880-1928)Julaften på Sandalstrand(Før 1918)

Tresnitt trykket i svart og lavering på tynt papir
33x50
Signert nede t.v.: N Astrup

NOK 120 000–150 000USD 14 900–18 600EUR 12 400–15 500
Gi forhåndsbud
{lot.title}
14
Kavli, Arne(1878-1970)Fra Rønnes

Olje på lerret
80x88
Signert nede t.v.: A. Kavli

NOK 100 000–150 000USD 12 400–18 600EUR 10 400–15 500
Gi forhåndsbud
{lot.title}
15
Kavli, Arne(1878-1970)Høysommer, fra Rønnes

Olje på lerret
45x51
Signert nede t.h.: A. Kavli.

NOK 100 000–150 000USD 12 400–18 600EUR 10 400–15 500
Gi forhåndsbud
{lot.title}
16
Wold-Torne, Oluf(1867-1919)Oppstilling med gule tulipaner i mugge

Olje på lerret
85x92
Signert nede t.h.: O Wold Torne.

NOK 300 000–400 000USD 37 300–49 700EUR 31 100–41 500
Gi forhåndsbud
{lot.title}
17
Krohg, Per(1889-1965)Vindusvask i Paris 1927(1927)

Olje på plate
55x46
Signert og datert nede t.h.: Per Krohg 1927

NOK 15 000–20 000USD 1 900–2 500EUR 1 600–2 100
Gi forhåndsbud
{lot.title}
18
Krohg, Per(1889-1965)Kvinne ved portiere 1931(1931)

Olje på plate
73x60
Signert og datert nede t.h.: Per Krohg -31

NOK 20 000–30 000USD 2 500–3 700EUR 2 100–3 100
Gi forhåndsbud
{lot.title}
19
Wankel, Charlotte(1888-1969)Ved bryggen 1930(1930)

Olje på lerret
88x80
Signert og datert nede t.h.: CW 1930

NOK 300 000USD 37 300EUR 31 100
Gi forhåndsbud
{lot.title}
20
Brodersen, Baard(1927-2001)Komposisjon 1951

Olje på lerret
48x36
Signert og datert nede t.v.: Baard Brodersen 51.

NOK 8 000–10 000USD 1 000–1 200EUR 800–1 000
Gi forhåndsbud
{lot.title}
21
Bull, Hjalmar(1884-1961)To figurer(1936)

Olje på lerret
120x102
Signert nede t.v.: HB.

NOK 40 000–60 000USD 5 000–7 500EUR 4 100–6 200
Gi forhåndsbud
{lot.title}
22
Riis, Bendik(1911-1988)Julen med gleder, December 1946(1946)

Blyant og pastell på papir, lysmål
31x35
Signert og datert nede t.v.: "tegnet. av. "Herr. Kunstmaleren Bendik. Riis.". "december" "år". 1946"

NOK 12 000–15 000USD 1 500–1 900EUR 1 200–1 600
Gi forhåndsbud
{lot.title}
23
Riis, Bendik(1911-1988) Portrett - Bølgene toner 1942(1942)

Olje på plate
80x65
Signert og datert nede t.v.: Bendik Riis 1942

NOK 20 000–30 000USD 2 500–3 700EUR 2 100–3 100
Gi forhåndsbud
{lot.title}
24
Ekeland, Arne(1908-1994)Frigjøringen 1948(1948)

Olje på plate
61x50
Signert og datert nede t.v.: Ekeland 48

NOK 60 000–80 000USD 7 500–9 900EUR 6 200–8 300
Gi forhåndsbud
{lot.title}
25
Rian, Johs.(1891-1981)Utsikt fra et vindu

Olje på lerret
61x49
Signert nede t.v.: J Rian

NOK 80 000–100 000USD 9 900–12 400EUR 8 300–10 400
Gi forhåndsbud
{lot.title}
26
Rian, Johs.(1891-1981)Toilette

Olje på lerret
90x67
Signert nede t.h.: J Rian

NOK 40 000–60 000USD 5 000–7 500EUR 4 100–6 200
Gi forhåndsbud
{lot.title}
27
Rian, Johs.(1891-1981)Kvinne i interiør 1931(1931)

Olje på plate
50x44,5
Signert, stedsbestemt og datert nede t.h.: J Rian Paris 1931

NOK 200 000–300 000USD 24 900–37 300EUR 20 700–31 100
Gi forhåndsbud
{lot.title}
28
Rian, Johs.(1891-1981)Kvinne ved vindu

Olje på lerret
79x64
Signert nede t.h.: J Rian

NOK 200 000–300 000USD 24 900–37 300EUR 20 700–31 100
Gi forhåndsbud
{lot.title}
29
Weidemann, Jakob(1923-2001)Komposisjon

Olje på huntonittplate
65x81
Signert nede t.h.: Weidemann

NOK 40 000–60 000USD 5 000–7 500EUR 4 100–6 200
Gi forhåndsbud
{lot.title}
30
Weidemann, Jakob(1923-2001)Havneparti 1955(1955)

Olje på lerret
30x39,5
Signert og datert nede t.v.: Weidemann. 55

NOK 30 000–40 000USD 3 700–5 000EUR 3 100–4 100
Gi forhåndsbud
{lot.title}
31
Johannessen, Erik Harry(1902-1980)Det var en gang 1952(1952)

Olje på lerret
112x80
Signert og datert nede t.v.: Erik Harry Johannessen. 1952.

NOK 20 000–30 000USD 2 500–3 700EUR 2 100–3 100
Gi forhåndsbud
{lot.title}
32
Fjell, Kai(1907-1989)Brudens drøm

Olje på plate
33x24
Signert nede t.h.: Kai Fjell

NOK 100 000–150 000USD 12 400–18 600EUR 10 400–15 500
Gi forhåndsbud
{lot.title}
33
Heramb, Thore(1916-2014)Figur 1952(1952)

Olje på lerret
68x53
Signert og datert nede t.h.: Th. Heramb 52

NOK 100 000–150 000USD 12 400–18 600EUR 10 400–15 500
Gi forhåndsbud
{lot.title}
34
Heramb, Thore(1916-2014)Komposisjon 1954(1954)

Olje på lerret
51x65
Signert og datert nede t.v.: Th. Heramb -54

NOK 80 000–100 000USD 9 900–12 400EUR 8 300–10 400
Gi forhåndsbud
{lot.title}
35
Heramb, Thore(1916-2014)Ramtonholmen 1954(1954)

Olje på lerret
50x65
Signert og datert oppe t.v.: Th. Heramb 54

NOK 60 000–80 000USD 7 500–9 900EUR 6 200–8 300
Gi forhåndsbud
{lot.title}
36
Heramb, Thore(1916-2014)Komposisjon 1949(1949)

Olje på papir, lysmål
38x58
Signert og datert nede t.v.: Th. Heramb. 49

NOK 15 000–20 000USD 1 900–2 500EUR 1 600–2 100
Gi forhåndsbud
{lot.title}
37
Heramb, Thore(1916-2014)Komposisjon 1956(1956)

Olje på plate
50x65
Signert og datert nede t.v.: Th. Heramb 56

NOK 20 000–30 000USD 2 500–3 700EUR 2 100–3 100
Gi forhåndsbud
{lot.title}
38
Durban, Arne(1912-1993)Sittende akt

Bronse
H: 37,5 cm
Signert på plinten: Durban

NOK 30 000–40 000USD 3 700–5 000EUR 3 100–4 100
Gi forhåndsbud
{lot.title}
39
Haukeland, Arnold(1920-1983)Byste av liggende baby(1951)

Bronse
H: 14 cm
Signert og datert på den ene armen: -51. AH

NOK 15 000–20 000USD 1 900–2 500EUR 1 600–2 100
Gi forhåndsbud
{lot.title}
40
Ung, Per(1933-2013)Mor og barn

Bronse
H: 67,5 cm

NOK 30 000–40 000USD 3 700–5 000EUR 3 100–4 100
Gi forhåndsbud
{lot.title}
41
Bergman, Anna-Eva(1909-1987)No 6 - 1957 Fjell(1957)

Olje og metallfolie på lerret
90x116
Signert og datert nede t.h.: a-e Bergman 1957

NOK 150 000–200 000USD 18 600–24 900EUR 15 500–20 700
Gi forhåndsbud
{lot.title}
42
Picasso, Pablo(1881-1973)Kvinnehode 1957(1957)

Fargelitografi
65,5x50,5
Signert i blått nede t.v.: Picasso Signert og datert i stenen nede t.h.: Picasso 27.6.57.

NOK 30 000–40 000USD 3 700–5 000EUR 3 100–4 100
Gi forhåndsbud
{lot.title}
43
Picasso, Pablo(1881-1973)Figurkomposisjon 1967(1967)

Radering
54x45
Stempelsignert med sort nede t.h.: Picasso Datert i platen speilvendt oppe t.h.: 4.4.67.

NOK 30 000USD 3 700EUR 3 100
Gi forhåndsbud
{lot.title}
44
Gundersen, Gunnar S.(1921-1983)Uten tittel 1966-67(1966-67)

Olje på lerret
165x110
Signert og datert nede t.h.: Gunnar S. Gundersen -66-67.

NOK 600 000–800 000USD 74 600–99 500EUR 62 200–82 900
Gi forhåndsbud
{lot.title}
45
Gundersen, Gunnar S.(1921-1983)Bevegelse i rom

Olje på lerret
140x180
Signert nede t.v.: Gunnar S.

NOK 600 000–800 000USD 74 600–99 500EUR 62 200–82 900
Gi forhåndsbud
{lot.title}
46
Weidemann, Jakob(1923-2001)Blomster på Ringsveen 1978(1978)

Olje på lerret
70x70
Signert og datert nede t.h.: Weidemann 78

NOK 100 000USD 12 400EUR 10 400
Gi forhåndsbud
{lot.title}
47
Weidemann, Jakob(1923-2001)Blomst i sne 1976(1976)

Olje på lerret
100x100
Signert og datert nede t.h.: Weidemann 76

NOK 150 000USD 18 600EUR 15 500
Gi forhåndsbud
{lot.title}
48
Weidemann, Jakob(1923-2001)Epletreet blomstrer 1967(1967)

Olje på lerret
200x147
Signert og datert nede t.h.: Weidemann 67

NOK 400 000–600 000USD 49 700–74 600EUR 41 500–62 200
Gi forhåndsbud
{lot.title}
49
Advocaat, Gunnvor(1912-1997)Gult 1974(1974)

Olje på lerret
95x105
Signert og datert nede t.v.: Advocaat 74

NOK 40 000–60 000USD 5 000–7 500EUR 4 100–6 200
Gi forhåndsbud
{lot.title}
50
Heramb, Thore(1916-2014)Til minne 1987-97(1987-97)

Olje på lerret
100x81
Signert og datert nede nede t.v.: Th. Heramb -87-97

NOK 50 000–70 000USD 6 200–8 700EUR 5 200–7 300
Gi forhåndsbud
{lot.title}
51
Kleiva, Per(1933-2017)Egget 1968(1968)

Serigrafi, lysmål
69x61
Signert og datert nede t.h.: Per Kleiva -68

NOK 15 000–20 000USD 1 900–2 500EUR 1 600–2 100
Gi forhåndsbud
{lot.title}
52
Kleiva, Per(1933-2017)Amerikanske sommarfuglar 1971(1971)

Serigrafi
96,6x71,8
Signert og datert nede t.h.: Per Kleiva -71

NOK 80 000–100 000USD 9 900–12 400EUR 8 300–10 400
Gi forhåndsbud
{lot.title}
53
Groth, Jan(1938-)Komposisjon 1984(1984)

Kullstift på papir
62x87
Signert og datert nede t.v: Groth 1984

NOK 30 000–40 000USD 3 700–5 000EUR 3 100–4 100
Gi forhåndsbud
{lot.title}
54
Groth, Jan(1938-)Komposisjon 1988(1988)

Kullstift på hvit kartong
62x88
Signert og datert med blyant nede t.v.: Groth 1988

NOK 30 000–40 000USD 3 700–5 000EUR 3 100–4 100
Gi forhåndsbud
{lot.title}
55
Warhol, Andy(1928-1987)Mona Lisa (Retrospektiv serie)(Ca. 1978-80)

Serigrafi
101x70
Stemplet med "the Estate of Andy Warhol" og stemplene til "the Andy Warhol Foundation for the Visual Arts" og nummerert UP48.68 på baksiden.

NOK 400 000–600 000USD 49 700–74 600EUR 41 500–62 200
Gi forhåndsbud
{lot.title}
56
Tveter, Kåre(1922-2012)Vinterregn(1998)

Olje på lerret
40x50
Signert nede t.h.: Kåre Tveter

NOK 12 000–15 000USD 1 500–1 900EUR 1 200–1 600
Gi forhåndsbud
{lot.title}
57
Jenssen, Olav Christopher(1954-)Colle Umberto No. 192-194 1988(1988)

Olje på skjellakk-impregnert papir
16,5x26,5
3 stk. 1 av 3 signert nede t.v.: Olav Christopher, og datert nede t.h.: 1988

NOK 30 000–40 000USD 3 700–5 000EUR 3 100–4 100
Gi forhåndsbud
{lot.title}
58
Nupen, Kjell(1955-2014)Krukke 1990(1990)

Høybrent steingods
H: 89 cm
Signert og datert på siden oppe: K. Nupen 90

NOK 80 000–100 000USD 9 900–12 400EUR 8 300–10 400
Gi forhåndsbud
{lot.title}
59
Sitter, Inger(1929-2015)Komposisjon (2004)

Olje på lerret
65x54
Signert nede t.v.: Sitter

NOK 40 000–60 000USD 5 000–7 500EUR 4 100–6 200
Gi forhåndsbud
{lot.title}
60
Sitter, Inger(1929-2015)Truende (2004)

Olje på lerret
162x130
Signert nede t.h.: Sitter

NOK 180 000–220 000USD 22 400–27 300EUR 18 700–22 800
Gi forhåndsbud

Motta nyheter, oppdateringer og invitasjoner på epost

Bli den første til å motta nyheter om auksjoner og salg, få beskjed når kataloger er tilgjengelige på nett og få invitasjoner til visninger, utstillinger og foredrag.

Meld deg på

Ønsker du å holde deg oppdatert om hva som skjer i kunstmarkedet?

Grev Wedels Plass Auksjoner utarbeider kataloger med fotos, beskrivelse og forhåndsvurdering av alle objekter som skal auksjoneres. Fyldige tekster som setter verkene i en kunsthistorisk sammenheng, er også et viktig element i utarbeidelsen av katalogene. Bestill enkeltkataloger eller årsabonnement.

Bestill her