Auksjon torsdag 31. mai 2018 kl 18:00
Johannessen, Erik Harry(1902-1980)
Det var en gang 1952

Olje på lerret
112x80
Signert og datert nede t.v.: Erik Harry Johannessen. 1952.

Signert, datert og påtegnet med tittel av kunstneren på baksiden av lerretet.

Selges til inntekt for Norges Blindeforbund.

Utstilt:

Påtegnet av kunstneren på baksiden av lerretet: "Utstilt "Petit Palais". Paris. 12-11 til 31-12. 1954.".

Vurdering
NOK 20 000–30 000USD 2 400–3 700EUR 2 100–3 100

Auksjonert torsdag 31. mai 2018 kl 18:00

Tilslag NOK 18 000

LITTERATUR: Nkl.no.

I Oslo utdannet Erik Harry Johannessen seg til reklametegner på Statens Håndverks- og Kunstindustriskole 1924-25, hans eneste formelle kunstutdannelse. Han fikk korrektur av Axel Revold i forbindelse med croquistegning ca. 1930. 1933-35 hadde Johannessen atelier ved siden av Kai Fjell og mottok veiledning av ham. På denne tid var han ansatt som reklametegner i Freia. Samtidig utførte han for private hjem vindusdekorasjoner og dekorativt maleri, kopiert etter Gerhard Munthes sagabilder. Fjell fikk ham til å slutte med denne typen arbeid og oppmuntret ham til å eksperimentere med tresnitt. Langs ukonvensjonelle veier nådde han fram til et dekorativt og uttrykksfullt formspråk. Johannessen var på dette tidspunkt opptatt av Edvard Munchs kunst, tysk ekspresjonisme, Arne Ekeland og Kai Fjell. De to sistnevnte fikk varig innflytelse på hans formspråk.Fra februar til oktober 1934 utførte J. ca. 26 tresnitt. Enkelte er naive fremstillinger av figurer i interiører uten særlig originalitet, men langt de fleste er symbolmettede bilder. Temaene er liv og død, angst, livets mening eller mangel på sådan og de ubevisste drivkrefter i mennesket. Bildene preges av et darwinistisk og ateistisk livssyn.

Ut på 1930-tallet begynte Johannessen å gruble over metafysiske og moralske spørsmål, og han ble veldig opptatt av religiøse grublerier. Det sterkt personlige og selvutleverende trekk i Johannessens kunst interesserte Rolf E. Stenersen. Han tolket Johannessens kunst ut fra psykoanalysen og surrealismen. Den fremstilling Stenersen har gitt av hans kunst i dette tidsrom har maleren selv imøtegått.

I perioden 1936-46 arbeidet Johannessen som rosemaler. Han studerte dette emnet inngående, noe som preget hans kunst da han i 1946 gjenopptok staffelimaleriet. Han var da i kontakt med en gruppe religiøse kunstnere, bl.a. Anne Grimdalen.

Erik Harry Johannessens etterkrigsarbeider bygger på den form han hadde funnet fram til på 1930-tallet, og på inspirasjon fra folkekunsten. De dekorative trekk ble sterkere, fargebruken kraftigere og tegningen mer naiv. Det mest fremtredende trekk i bildene er deres stofflighet. Fargen ble i enkelte partier lagt på i store sammenhengende flater, noen steder i striper og punkter, trykt direkte fra tuben. Motivene var hverdagslige emner, bymotiver, landskaper og figurer i interiører. På en utstilling i Paris 1954 ble Johannessens kunst godt mottatt, og han ble invitert til et lengre opphold i det gamle pavepalasset i Avignon. Han malte landskaper fra traktene rundt Vence og Avignon, med stilelementer fra Vincent van Goghs maleri.

Dette maleriet var ett av dem som var med på utstillingen i Paris i 1954, referer det kunstneren selv har skrevet på baksiden av lerretet!