Auksjon mandag 3. desember 2018 kl 18:00
Werenskiold, Erik(1855-1938)
Leende troll

Penn på papir
21x15,5
Signert nede på midten: EW

Vurdering
NOK 6 000–8 000

Auksjonert mandag 3. desember 2018 kl 18:00

Usolgt

LITTERATUR: Snl.no.

Erik Werenskiold er berømt for sine illustrasjoner til Asbjørnsens og Moes folkeeventyr (i perioden 1879 til 1887).

Werenskiolds kunstneriske gjennombrudd kom i vel så stor grad (som med maleriene) med hans tegninger.

Han var han en av illustratørene til Asbjørnsens nyutgivelse av "Norske Folke- og Huldre-eventyr" (1879), og viste her sitt store talent med sine første, mesterlige eventyrtegninger.

Han var i arbeidet inspirert av en studiereise til Vågå sommeren 1878. Sammen med Theodor Kittelsen fortsatte han fra 1882 dette arbeidet, og illustrerte "Asbjørnsen og Moes Eventyrbog for Børn" (utgitt i tre bind, 1883 - 1887).

Werenskiold skapte dermed det første klassiske verk i norsk illustrasjonskunst, en verden av fine virkelighetstrekk og fantasifull levendegjørelse av folketroens troll og nisser, av stemning og humor, uttrykt med suveren sikkerhet i pennetegningens fine strek (utgitt samlet i Werenskiolds Samtlige tegninger og studier til Norske Folkeeventyr, 1910).