Auksjon mandag 3. desember 2018 kl 18:00
Kittelsen, Theodor(1857-1914)
Sluttvignet til Lasse min dreng

Tusj på papir
24x32
Signert med tusjpenn nede t.h.: TK.

Signert og påtegnet på baksiden av arket: "Slutningsvignet til "Lasse min Dreng." (halv side.) Th. Kittelsen.". Samt påtegnet med blyant på tysk: "Vignet, etwa eine halbe Seite". (Vignet, omtrent en halv side).

Originaltegning til Djurklous eventyr, utgitt på norsk i 1887 med illustrasjoner av Th. Kittelsen og Erik Werenskiold.

Utstilt:

Kunstnernes Hus, Oslo 1941, kat.nr. 174 oppført under årene Lofoten 1887-89, kat.nr. 169-185, 17 tegn. til Djurklous eventyr, penn 41x30.
Kunstnernes Hus, Oslo 1957, kat.nr. 73-88, 16 tegninger til Djurklous eventyr. Penn. 41x30 (?). Tilh. bokhandler Leif Dybwad.
Blaafarveværket 1995.
Blaafarveværket 24. mai - 21. september 2014.

Vurdering
NOK 15 000–20 000

Auksjonert mandag 3. desember 2018 kl 18:00

Tilslag NOK 15 000