Auksjon onsdag 12. desember 2018 kl 19:30
Munch, Edvard(1863-1944)
Kafé Bauer

Radering trykket i svart på tykt gulhvitt papir
Arket: 258x343 mm Motivet: 90x127 mm
Signert med blyant nede t.h.: Edv Munch

Trykkerens signatur med blyant nede t.v.: O Felsing Berlin gdr.

1902
Woll 182.

Vurdering
NOK 40 000–60 000USD 4 700–7 100EUR 4 100–6 200

Auksjonert onsdag 12. desember 2018 kl 19:30

Tilslag NOK 40 000

LITTERATUR: eMunch, Edvard Munchs tekster, digitalt arkiv, emunch.no.

Edvard Munch var tydeligvis en kjent skikkelse i Café Bauer i Berlin. Den lå i Berlins paradegate Unter den Linden. Hit kunne han be om å få tilsendt penger. I et brev til sin tante Karen Bjølstad datert 08. 1902, skriver Edvard Munch blant annet:

Kjære TanteJeg reiser Onsdag for til Berlin forat hente Billeder til en Udstilling i Kjøbenhavn – Jeg må reise så hurtig at jeg ikke kan  …  vente på nogle Penger fra Bergen så jeg ‹må› be Dig sende telegrafisk  …  60 kroner. Adresse: Cafe Bauer. Munchmuseet, MM N 851.