Auksjon tirsdag 4. april 1995 kl 18:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Kyss

Radering
63x45
Signert med blyant nede t.h.: Edv Munch

Woll 23.

Vurdering

Auksjonert tirsdag 4. april 1995 kl 18:00

Tilslag NOK 200 000