Spesialister på Edvard Munch, og eldre og moderne kunst av høy kvalitet.

Avsluttet
Klassisk

Auksjon tirsdag 28. mai 2019 kl 19:30

Gamle Logen, Strangersalen

Visning 21. - 28. mai.

Hverdager 10:00 - 18:00. Lørdag og søndag 12:00 - 16:00.

Strøm, Halfdan (1863-1949)
Hos mor 1889

Olje på lerret
100x72
Signert og datert nede t.h.: Halfdan Ström 89.

UTSTILT:

Norges Jubilæumsutstilling 1914, kat.nr. 396 under Den moderne Maleriavdeling med tittel: "Hos Mor". På lappen fra utstillingen på baksiden av rammen står tittelen: "På besøk hos mor".
Kunstnernes Hus, Oslo 1938 (?), kat.nr. 277.

Auksjonert tirsdag 28. mai 2019 kl 19:30

Vurdering
NOK 200 000–300 000 USD 25 000–37 500 EUR 22 200–33 300

Tilslag NOK 260 000

LITTERATUR: Knut Berg mfl: «Maleriet 1870-1914», Norges kunsthistorie, bind 5, Oslo 1981.

Wikipedia.no.

Halfdan Strøm begynte i 1881 på Tegneskolen og på Knud Bergsliens malerskole. Allerede i 1882 etablerte han ateliersamarbeid i kunstnerkvarteret i "Pultosten" med Bertrand Hansen, Edvard Munch, Lorentz Norberg, Andreas Singdahlsen, Jørgen Sørensen og Thorvald Torgersen. Her fikk de i en viss grad veiledning fra Christian Krohg. I 1884 deltok han på Frits Thaulows «friluftsakademi» på Modum.

Han hører til det som har blitt kalt mellomgenerasjonen i norsk kunst, den første generasjonen som fikk det meste av sin utdannelse i hjemlandet. Disse unge kunstnerne var realister på denne tiden i 1880-årene. De ville male verden slik den var, uten å forskjønne og idealisere, som hadde vært vanlig før. De ville ikke inn på europeiske akademier, som føltes gammeldagse og tradisjonelle, og som ikke var klare for den nye tidens radikale kunst-uttrykk.

Foruten Halfdan Strøm regnes Jørgen Sørensen, Kalle Løchen, Karl Jensen-Hjell, Gustav Wentzel og Edvard Munch til denne falanksen.

Motivkretsen i Halfdan Strøms tidligste verk, omkring 1890, er arbeiderstrøkene og arbeidermiljø i Kristiania.

Dette maleriet vi har med, er et typisk eksempel. Figurene er gitt en fast form og fargene er samstemte. To barn står ved sin mor i et litt fattigslig interiør. Hun er i ferd med å karde ull. En sosial tendens er ikke slående i dag, men var det helt sikkert i samtiden.

I 1892 var Halfdan Strøm i Paris og det medførte en endring i hans malemåte. Han gikk inn for mer lysfylte, mer impresjonistisk inspirerte bilder, men hans sans for god, fast form, gjorde at han ikke fullstendig forlot sin tidligere realistiske måte å male på. Halfdan Strøm var en teknisk dyktig maler, noe som tillot vekslinger mellom forskjellige stiluttrykk.

I 1909 var han en av tre kunstnere som ble ansatt som professor ved det nyetablerte Kunstakademiet i Christiania, sammen med maleren Christian Krohg og billedhuggeren Gunnar Utsond. Han konkurrerte med Gustav Wentzel om denne stillingen. Her var han ansatt til 1935.