Auksjon onsdag 28. mars 2001 kl 20:00
Ukjent, kunstner
Eugenie og August

Radering, lysmål
33x40
Prinsesse og arveprins til Sverige/Norge.

Par, selges samlet.

Vurdering
NOK 1 500–2 000

Auksjonert onsdag 28. mars 2001 kl 20:00

Usolgt