Auksjon onsdag 27. november 2019 kl 19:45
Gude, Hans Fredrik(1825-1903)
Sundet ved Malmøkalven 1875

Olje på lerret
78x117
Signert og datert nede t.h.: HF Gude 1875

Haverkamp 622.

Vurdering
NOK 400 000–500 000USD 43 200–54 000EUR 38 900–48 700

Auksjonert onsdag 27. november 2019 kl 19:45

Tilslag NOK 300 000

LITTERATUR: Lorentz Dietrichson: Af Hans Gudes Liv og Værker. Kunstnerens Livserindringer, Kristiania 1899.

Frode Haverkamp: Hans Gude 1825-1903, mag.grads avh., Oslo 1982, oeuvre kat. nr. 622.

Wikipedia.no.

Hans Fredrik Gude var professor på kunstakademiet i Karlsruhe fra 1864 til 1880. Ofte reiste han om sommeren på studiereiser både i Tyskland og Norge. I 1875 var familien i Norge. Han skriver selv om denne sommeren blant annet:

Vi valgte Drøbak for Sommeren 1875; istedetfor som før at gjøre lange Studiereiser, kom jeg mere og mere til at foretrække at være paa eet Sted den hele Sommer, for derved at kunne fordybe mig i een Slags Natur; det havde vel dertil den Grund, at jeg derved kunde have Familien hos mig om Sommeren ogsaa. I dette Aar kunde vi have min gamle Moder hos os, og de to Gutter kunde ofte besøge os fra Christiania. Tidemands var ogsaa i Christiania, saa vi fik se dem oftere, men havde jo ingen Ahnelse om, at det var sidste Gang, vi skulde sees. Dietrichson, s. 101. (Adolph Tidemand døde i Christiania 25. august 1876).

Foto med tekst under:

https://no.wikipedia.org/wiki/Hans_Gude#/media/Fil:Hans_Gude_OB.F03398b.jpg

Foto: Johannes Petter Lindegaard (1830–1889) / Oslo Museum. Fra Wikipedia.

Fotografi av Hans Fredrik Gude fra ca. 1875, som viser hvordan kunstneren så ut omtrent på den tiden han malte dette maleriet fra Malmøykalven, som jo er fra 1875.

Hans Gude ville formidle storheten i det norske landskapet. I begynnelsen av sin karriere malte han fjellandskap, mens han senere konsentrerte seg om kystlandskapet. Han tok gjerne utgangspunkt i et motiv han hadde sett med sine egne øyne, og komponerte det med sjø, landmasser, himmel og skyer, og gjerne med noen staffasjefigurer i forgrunnen for å få vist de riktige proporsjonene i bildet. Med solens stråler som her og der bryter gjennom skyene og sprer seg over landskapet, får Gude frem naturlige skiftninger av lys og skygge, som gjør at vi ikke får følelsen av at bildet er komponert. Et bilde fra Gudes hånd gir allikevel alltid et sammenfattende og helhetlig bilde av en beåndet natur. Selv om Gude beveget seg mot en større grad av realisme i sin senere karriere, er det sen-romantikken som allikevel får dominere i de stort anlagte bildene hans.