Auksjon tirsdag 10. desember 2019 kl 20:00
Gundersen, Gunnar S.(1921-1983)
Komposisjon 1969

Serigrafi, lysmål
59x49,5
Signert og datert nede t.h.: Gunnar. S. - 69.

Påtegnet nede t.v.: Serigrafi - Prövetrykk.
Påtegnet med dedikasjon oppe t.v.: Til Pål

Vurdering
NOK 10 000–12 000

Auksjonert tirsdag 10. desember 2019 kl 20:00

Usolgt