Mangletre

Bjerk, bemalt
L: 80 cm.

Gudbrandsdalen. 1800-tallets første halvdel. Høyt relieff: Dypt skåret akantusranke. Håndtak med et "opprullet" blad (stilisert løvehode?). Skåret "knott" på håndtaket. Bemalt i rødt og blått.

Vurdering
NOK 25 000–30 000USD 2 700–3 200EUR 2 500–3 000

Auksjonert onsdag 18. mars 2020 kl 18:00

Usolgt