Mangletre 1739

Tre, bemalt
L: 67 cm.

Krumt. Usedvanlig tynt og lett H: 1 cm. Skåret med uvanlig ranke i to deler, som løper parallelt. Rankene består av smale stilker med stiliserte vindrueklaser. Helt i enden speilmonogram: "C6". Håndtak utformet som løve som holder en liten kule mellom forlabbene. Støttehåndtak helt foran utformet som liten, liggende løve med, ditto, liten kule mellom forlabbene. De to dyrene er vendt mot hverandre. Bemalt i brunsvart og rødt. Druene røde. Datert 1739.

Kongemonogrammet C6: Christian VI, konge av Danmark/Norge 1730-1746.

Vurdering
NOK 40 000–50 000USD 4 300–5 400EUR 4 000–5 000

Auksjonert onsdag 18. mars 2020 kl 18:00

Tilslag NOK 46 000