Auksjon torsdag 11. juni 2020 kl 18:00
Winge, Sigurd(1909-1970)
Daggry 1956

Radering
37x48
Signert og datert nede t.h.: Sigurd Winge -56

Påtegnet nede t.v.: Tirée par l'artiste
Askeland, Galleri KB nr. 42.

Vurdering
NOK 4 000–6 000USD 400–600EUR 400–600

Auksjonert torsdag 11. juni 2020 kl 18:00

Tilslag NOK 4 200