Auksjon onsdag 28. mars 2001 kl 20:00
Bøker

3 stk.
L. Dietrichson: Af Hans Gudes Liv og Værker, Kristiania 1899; S. Willoch: Maleren Thomas Fearnley, Oslo 1932;

L. Dietrichson: Adolph Tidemand, hans Liv og hans Værker, Christiania 1878.

Vurdering
NOK 1 500–2 000

Auksjonert onsdag 28. mars 2001 kl 20:00

Tilslag NOK 800