Auksjon onsdag 28. mars 2001 kl 20:00
Bøker

8 stk.
Utstillingskatalog OK, Chr. Langaards gave, Kristiania 1923; Chr. Skredsvig: Dager og Netter blandt kunstnere, Oslo 1943;

G. Munthe: Minder og Meninger, Oslo 1919; A. Sandvig: De Sandvigske samlinger, Oslo 1928; H. E. Kinck: Kunst og kunstnere, Oslo 1928; Utstillingskatalog OK: Norsk glass i to hundre år, Oslo 1939; E. Lexow: Norges kunst, Oslo 1942; A. Durban: Malerskikkelser fra 80-årene, Tr.heim 1943.

Vurdering
NOK 1 000

Auksjonert onsdag 28. mars 2001 kl 20:00

Usolgt