Auksjon onsdag 28. mars 2001 kl 20:00
Bøker

5 stk.
J. Askeland (red.): Rasmus Meyers samlinger, Bergen 1966; M. Schulerud: Norsk kunstnerliv, Oslo 1960;

J. Thiis: Kunst gammel og ny, Oslo 1937; J. Thiis: En ukjent norsk kunstsamling, Oslo 1941; E. Østvedt: Telemark i norsk malerkunst, Oslo 1942.

Vurdering
NOK 1 000

Auksjonert onsdag 28. mars 2001 kl 20:00

Usolgt